27. Поведение на водачите към пешеходците

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 27. Поведение на водачите към пешеходците

Чл. 193. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да бъде внимателен и предпазлив

към пешеходците, особено към децата, към инвалидите, в частност към слепите, които се движат

с бял бастун, и към престарелите хора.

Чл. 194. При приближаване към място, където на пътя или в близост до него се намират

деца, водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и

да спре.

Чл. 195. При подаден от водач на организирана група деца сигнал с палка „Стоп! Деца“, с

червен флаг или с ръка водачите на пътни превозни средства са длъжни да спрат и да изчакат

преминаването на децата.

Чл. 196. При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно

средство е длъжен да намали скоростта, а при необходимост – и да спре, за да пропусне стъпилите

на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци.

Чл.197. Когато преминаването на пешеходците през пешеходна пътека се регулира с

пътен светофар или от регулировчик, водачът на пътно превозно средство е длъжен:

1. при подаване на сигнал, който забранява преминаването- да спре пред пешеходната

пътека;

2. след подаване на сигнал, който му разрешава преминаването – да пропусне

пешеходците, които все още се намират на пешеходната пътека;

3. да не навлиза на пешеходна пътека, ако не е убеден, че няма да бъде принуден да спре

и да остане на пешеходната пътека след подаване на сигнал, който забранява преминаването.

Чл. 198. Когато на платното за движение има вода, кал или дребни камъни, водачът на

пътно превозно средство е длъжен да преминава с такава скорост, че да не причини изцапване

или нараняване на пешеходците.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база