28. Задължения на участниците в пътнотранспортно произшествие

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 28. Задължения на участниците в пътнотранспортно произшествие

Чл.199. Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен да спре и да
установи какви са последствията от произшествието.
Чл.200. Когато има пострадали лица, както и когато в резултат на произшествието е
създадена опасност за другите участници в движението, водачът е длъжен да вземе мерки:
1. за оказване помощ на пострадалите лица;
2. за предупреждаване на участниците в движението за опасността;
3. за запазване на следите от произшествието;
4. лично или с помощта на други лица да уведоми органите на Министерството на
вътрешните работи или органите на местната администрация.
Чл.201. Всеки участник в пътнотранспортно произшествие е длъжен да остане на
местопроизшествието до идването на компетентните органи, а при необходимост- да превози
пострадалите до болница или друго лечебно заведение и да се завърне незабавно на
местопроизшествието, когато:
1. има пострадали лица или повредите на едно от моторните превозни средства не
позволяват то да се придвижи на собствен ход;
2. пътнотранспортното произшествие е с незначителни материални щети, но има
разногласие между участниците в произшествието в оценката на обстоятелствата;
3. управлява пътно превозно средство, което превозва опасен товар;
4. управлява пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
5. има съмнение за употреба на алкохол, на упойващо вещество или за липса на
съответна правоспособност за управление на моторно превозно средство за някой от участниците
в произшествието;
6. в пътнотранспортното произшествие участват повече от две пътни превозни средства;
7. виновният участник в произшествието не носи необходимата бланка на протокол за
регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството
на вътрешните работи.
Чл. 202. При пътнотранспортно произшествие само с материални щети и с участието на
две пътни превозни средства, когато те могат да се придвижват на собствен ход и няма
разногласие между участниците в произшествието в оценката на обстоятелствата за настъпването
му, виновният водач попълва и предава на другия водач съответната бланка от протокола за
регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството
на вътрешните работи.
Чл.203. При всички пътнотранспортни произшествия, когато се налага намесата на
компетентните органи, до пристигането им на участниците в произшествието е забранено да
употребяват алкохолни напитки или други упойващи вещества.
Чл. 204. Участникът в пътнотранспортно произшествие е длъжен да уведоми лично или
чрез органите на Министерството на вътрешните работи собствениците на пътно превозно
средство или на имущество, които е повредил в тяхно отсъствие.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база