4. Категории моторни превозни средства

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 4. Категории моторни превозни средства

Чл.21. Моторните превозни средства се делят на следните категории, означени с латински букви:
1. категория А – мотоциклети;
2. категория М – мотопеди;
3. категория В- автомобили, чиято максимално допустима маса не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане, без мястото на водача, не превишава8; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от750 кг; максимално допустимата маса на ремаркето не може да надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
4. категория С – товарни автомобили, чиято максимално допустима маса надвишава 3500 кг; към тях може да се прикачва ремарке с максимално допустима маса не повече от 750 кг;
5. категория D – автомобили, с изключение на тролейбусите, предназначени за превоз на пътници с над осем места за сядане, без мястото на водача; към тях може да се прикачва ремарке с максимална допустима маса не повече от 750 кг; към тази категория се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено;
6. категория В+ Е- състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория В и ремарке, когато:
а) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава 750 кг;
б) максимално допустимата маса на ремаркето надвишава масата без товар на теглещото превозно средство;
7. категория С+ Е- състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;
8. категория D + Е- състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория D и ремарке с максимално допустима маса над 750 кг;
9. категория Т – колесни трактори и тролейбуси; към тази категория се отнасят и трамваите.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база