7. Сигнали на регулировчика

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 7. Сигнали на регулировчика

Чл.29. (1) Регулировчикът е лице, на което е възложено да регулира движението посредством подаването на определени сигнали.

(2) Регулировчикът носи задължителни отличителни знаци, по които участниците в движението лесно да го разпознават и добре да го виждат както през деня, така и през нощта. Той може да ползва регулировъчна палка и/или полицейска свирка, а когато регулира движението при строително-ремонтни работи на пътя – червен флаг.

(3) Сигнали на регулировчика са следните положения на тялото и ръцете му:

1. дясна ръка, вдигната вертикално- означава „Внимание, спри!“. Това не се отнася за онези от водачите, които в момента на подаването на този сигнал, след като им е било разрешено преминаването, са толкова близо до регулировчика, че не могат да спрат, без да създадат опасност за движението. При подаване на този сигнал на кръстовище участниците в движението, които са навлезли в кръстовището, трябва да го освободят;

2. ръка или ръце, протегнати хоризонтално встрани- след като е подал този сигнал, регулировчикът може да свали ръката или ръцете си. Сигналът означава:

а) „Преминаването е разрешено“ за водачите, които се намират срещу лявото или дясното рамо на регулировчика и ще преминат направо или ще завият надясно, както и за пешеходците, които искат да преминат пред гърдите или зад гърба на регулировчика;

б) „Преминаването е забранено“ за всички останали участници в движението;

3. дясна ръка, протегната хоризонтално напред, означава:

а) „Преминаването е разрешено“ за водачите на пътни превозни средства, които се намират срещу лявото рамо на регулировчика, и за пешеходците, които искат да преминат зад гърба му;

б) „Преминаването е забранено“ за всички останали участници в движението.

(4) Освен сигналите, посочени в ал. 3, регулировчикът може да използва и допълнителни разбираеми жестове за даване на други указания на участниците в движението.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база