Как се провежда психотеста

Начало » Психотест за шофьори - информация » Как се провежда психотеста

Психотеста се провежда в рамките на деня. Записването става 24 часа преди провеждане на тестването, т.к психологическите изследвания се провеждат сутрин, като най-ранният час за записване е 8:00, а най-късният 11:00 часа .

Изследванията са адаптирани за българските условия и културна среда. Методиките са валидирани по всички критерии за безопасност на движението.

 

Психологическото изследване се състои от 4 части:

  • Тестово изследване

Включва решаване на индивидуален писмен тест за определено време.

Първата част разглежда дали човек може да се концентрира, дали може да държи в съзнанието си няколко обекта и как превключва от стимул на стимул. Също и какви са способностите за памет. Бързината на запомняне, както и нейната точност и услужливост, са съществени признаци за проявата на интелект. Мисленето, с неговата характерност, показва какви са способностите на ума –дали прави връзки и анализира, каква е неговата логична картина.

  • Работа с личностни въпросници е втората част на изследването. В тази част се изследва дали кандидатът притежават нужните качества за професията шофьор. Владеенето на емоционалното състояние и най-вече на негативните емоции като гняв, раздразнение, враждебност и мнителност са съществени, особено в изпълненото със стрес ежедневие. От значение за спокойствието по пътищата е и самоконтрола, и точната преценка на шофьора. Те помагат на шофьора да отреагира по най-адекватния и правилен начин в рискови ситуации.
  • Третата част на изпита се състои в индивидуален практически тест на апарат ”Детерминатор” – изследващ бързината, координацията и психомоторните качества на кандидата;

Тя показва дали мозъкът на човек може да обработва определена информация достатъчно бързо за определен период от време.

Това е нужно, защото ситуациите на пътя са динамични и е необходимо  реакциите да са бързи и координирани.

  • Беседа с психолога е последната част от изследването

Коментират се и се обсъждат  въпроси, които са възникнали по време на психологическото изследване

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!