Какво друго трябва да знаем за психотеста

Начало » Психотест за шофьори - информация » Какво друго трябва да знаем за психотеста
.     Колко време е валиден;
кога получаваме резултатите;
други подробности, които намерите за релевантни.

Резултатите се получават до няколко часа, след провеждането на изпита в зависимост от броя кандидати в деня на изпита.

При положително заключение от психологическото изследване на лицето се издава „Удостоверение за психологическа годност“. При отрицателно заключение от първото явяване, лицето има право на второ явяване в същата лаборатория в срок до шест месеца от първото.

Удостоверението за психологическа годност е валидно за срок до три години от датата на неговото издаване.

 

При водачи навършили 65 годишна възраст или лишени от правоуправление, удостоверението е валидно за срок от една година.

В резултат от психологическото изследване се издава документ, валиден 3 години, който удостоверява психологическото състояние и годността на лицето да управлява безопасно МПС.

Чуждестранни граждани, които не владеят добре български език, наемат за психотеста заклет преводач за собствена сметка.

 

 

Психомедика гр. Благоевград работи всеки ден, включително събота и неделя, както и през празничните и почивните дни, при предварително записан час на тел.0889319221

office@psihomedica.com

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!