Кога и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия

Започни тук

Начало » Започни тук » Кога и как се прилага правилото за предимство на дясностоящия

В закона за движение по пътищата, можеш да намериш информация за правилото за предимство на дясностоящия в чл.48, където пише:

„На кръстовище на равнозначни пътища водачът на пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, които се намират или приближават от дясната му страна, а водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне релсовите пътни превозни средства независимо от местоположението и посоката им на движение.“

Продължавайки да четем същия закон, в неговия чл. 50(2), е обяснено как правилото се прилага на кръстовища, на които пътя с предимство изменя посоката си. В закона, това звучи по следния начин:

„Когато на кръстовище е указано, че пътят с предимство променя направлението си, водачите, които се намират на този път, се ръководят помежду си от правилата на чл. 48. От същите правила се ръководят помежду си и водачите на превозните средства, които не се намират на пътя с предимство.“

Ако на кръстовището на равнозначни пътища, има два автомобила, които се движат в насрещни посоки, превозното средство, което завива наляво е длъжно да пропусне продължаващото напред или завиващото надясно превозно средство. Това не важи, ако двете МПС ще завиват наляво, тъй като в такава ситуация, те нямат допирни точки и могат да продължат движението едновременно.

Правилото за предимстовото на дясностоящия е правило, което се използва за определяне на реда, по който преминават ППС през кръстовище на равнозначни пътища.

 

Какво са равнозначни пътища?

Всъщност, в разговорната реч, равнозначни пътища малко или много се е превърнало в синоним на нерегулирано кръстовище. 

Това е грешно!

Равнозначни пътища НЕ Е едно и също с нерегулирано кръстовище. 

Каква е разликата между нерегулирано и регулирано кръстовище? Каква е разликата между тях и кръстовище на равнозначни пътища?

Различаването на тези термини всъщност е относително лесно, тъй като разликата им се вижда от имената им.

Регулирано кръстовище наричаме такова кръстовище, на което има поставени знаци и/или сигнализация относно предимството.

Нерегулирано кръстовище, от своя страна, е такова кръстовище, на което няма поставени пътни знаци или сигнализация свързани с предимството на преминаване. 

Равнозначни пътища са всички пресичащи се пътища, които имат един и същ статут. Тоест, дори всеки от тези пътища да има пътни знаци, свързани с предимството по тях, стига знаците да са еднакви, пътищата са равнозначни. Следователно равнозначността на пътищата зависи не от присъствието(или отсъствието) на пътни знаци и друга сигнализация, а от тяхната еднаквост.

 

Винаги, когато преминаваме през кръстовище на равнозначни пътища, трябва да прилагаме правилото за предимство на дясностоящия.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!