Какво представлява изпита за шофьорска книжка?

Започни тук

Начало » Започни тук » Какво представлява изпита за шофьорска книжка?

Изпитът за шофьорска книжка е процедура, създадена, за да оцени способността на човек да управлява моторно превозно средство. Такива средства са автомобилите, мотоциклетите, както и МПС-тата на градския транспорт и тези със специален режим на движение. В България, за да се вземе свидетелство за управление на моторно превозно средство (също наричано СУМПС и шофьорска-книжка), взимането на изпита е едно от условията, които трябва да бъдат покрити.

Отговорността по администрирането и връчването на СУМПС е поделена между МВР, Министерството на транспорта и по-конкретно Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпита за шофьорска книжка е в две части – писмена (теоритична) и практическа. Писменият изпит, наричан разговорно „листовки“ представлява тест със затворени въпроси, някои от които имат  повече от един верен отговор. Целта на изпитните листовки е да оцени до каква степен кандидата е усвоил правилата и законите, свързани с управлението на МПС. До практическата част на изпита биват допуснати само кандидати, които преди това са покрили теоритичния минимум (най-малко 87 точки от 97 възможни). Изпита представлява управление на МПС от съответната категория, в присъствието на изпитващ представител от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и инструкторът, който е подготвил кандидата.

Как да се подготвя за изпита?

Намери най-подходящата за теб автошкола

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!