Правила за движение при намалена видимост

Започни тук

Начало » Започни тук » Правила за движение при намалена видимост

Намалена видимост

Намелената видимост е свързана основно с метеорологичните особености. Понятието намалена видимост използваме, когато способността ни да виждаме е намалена от нещо, през което можем да минем – дъжд, мъгла, сняг, прах, дим и т.н.

Намалена видимост е налице при  мъгла, сняг, дъжд, запрашеност, задминост, но и тъмнина.

 

Намалена видимост – примери

 

Намалена видимост поради здрач

Намалена видимост поради дъжд.

Намалена видимост поради мъгла.

Намалена видимост поради снеговалеж.

Намалена видимост поради влажност на пътя.

Намалена видимост поради запрашеност.

 

Какви са правилата за движение в условия на намалена видимост?

Когато видимостта е намалена, всички моторни превозни средства, както и трамвайте, е необходимо да се движат с повишено внимание. Задължително е да са включени светлините (къси или дълги), габаритните светлини, както и светлината за осветяване на задната табела с регистрационния номер.

ППС с животинска тяга е задължително да има два белии или жълти светлоотразителя отпред, както и два червени светлоотразителя в задната част на ППС-то. Ако се движи през нощта и при намалена видимост – в лявата задна част на ППС-то се поставя светещо тяло, излъчващо бяла или жълта светлина. Светлоотразителите се поставят симетрично от двете страни на ППС-то.

Водачите на велосипеди са задължени да носят светлоотразителни жилетки през нощта и при ограничена видимост. Също така, водачите на велосипеди трябва да се движат възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.

Имайте предвид, че допълнилтените светлини за мъгла се използват само при значително намалена видимост, поради снеговалеж, дъжд, мъгла или други подобни условия.  Забранено е самостоятелното използване на тези светлини.

 

Намалена видимост и спиране

Извън населените места всяко спряно МПС е необходимо да бъде обозначено с включени габаритни светлини.

На автомагистралите, ако бъдете принудени да спрете, това се прави извън платното за движение върху лентата за принудително спиране. Спряното превозно средство се сигнализира с предупредителен триъгълник и/или включен аварийен сигнал.

На скоростен път, при принудително сприане, сте длъжни да използвате площадките за принудително спиране, които се намират извън платното за движение. Ако това се случи в нощно време и/или при намалена видимост, МПС-то трябва да бъде сигнализирано с предупредителен триъгълник и/или аварийни светлини.

 

Мога ли да тегля повредено превозно средство при намалена видимост?

Когато е налице намалена видимост, теглещото МПС трябва да бъде с включени къси светлини И аварийен сигнал. Тегленото МПС, от своя страна, трябва да бъде с включен авариен сигнал и/или поставен отзад предупредителен светлоотразителен триъгълник, както и поставена отзад в лявата страна червена светлина.

Виж също: Правила за теглене на повредено МПС

 

В условия на намалена видимост под 50 метра е забранено:

  • Тегленето на повредено МПС
  • Завиването в обратна посока
  • Спирането за престой на платното за движение извън населено място, без включени габаритни светлини
  • Движението на извънгабаритно ППС, както и на тези, които превозват опасен товар

 

Виж също: Каква е разликата между намалена и ограничена видимост?

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!