19. Изгаряния

Начало » БЧК » 19. Изгаряния

Изгарянията се причиняват от контакт с горещи предмети, пламъци, топлинно лъчение, горещи пари, течности и от контакт с електрически ток. Изгарянията причиняват увреждане на тъканта в различна степен. Сериозността на увреждането зависи от размера на засегнатия участък, дълбочината (степента на изгаряне), възрастта (рискът от шок при деца е значително по-голям от този при възрастни), както и общото здравословно състояние на пострадалия. Как да разпознаем изгаряне Степента на изгаряне не може да бъде оценена от пръв поглед, тъй като разграничителните признаци се проявяват с времето. Изгарянията квалифицираме по следните начини:

Първа степен: Зачервяване, подуване, болка
Втора степен: Повърхностни изгаряния: поява на мехури, интензивна болкаДълбоки изгаряния: Слаба болка, усещане за обтегнатост (опънатост)
Трета степен: Образуване на струпеи, рани, обгаряне
Четвърта степен: Овъгяване на кожата, тъканите и евентуално костите

Опасности Съществуват три възможни усложнения, които биха могли да застрашат живота на пострадалите от изгаряне

 • Шок – срив на кръвообращението в рамките на няколко часа. При обширни изгаряния кръвната плазма се премества от кръвния поток в тъканите. Загубата на плазма от своя страна(подобно на загубата на голямо количество кръв) води до шок. Той се усилва от болките от изгарянето. Именно поради тези причини е от особено значение осигуряването на бърза Спешна помощ.
 • Нарушение на функциите на организма – колко сериозно е изгарянето не зависи само от степента на тъканното увреждане, тъй като последствията от шока, както от изгаряния така и от други наранявания или увреждания на тялото, също могат да бъдат много опасни за пострадалия. Функцията на бъбреците и белите дробове може силно да се увреди или изцяло да се преустанови.
 • Инфекция – проникването на микроорганизми в участъка на изгарянето може да забави лечението и дори да доведе до животозастрашаващи инфекции.

Гасене на горящи дрехи:

 1. Не позволявайт на пострадалия да тича с горящи дрехи, а го накрайте го да се търкаля по земята;
 2. Задушете пламъците, като увиете пострадалия в дрехи или одеяла;
 3. Ако използвате пожарогасител, не го насочвайте към лицето на пострадалия и стойте на безопасно разстояние; Запомнете, че някои пожарогасители не трябва да се изпозлват върху хора, така че предварително се запознайте с инструкциите.
 4.  Отстранявайте дрехите внимателно. Не късайте. Не дърпайте дрехи, които са прилепнали към кожата. Може да изрежете дрехите около залепналия участък
 5. Дръжте изгорелия участък под студена, чиста, течаща вода до преминаване на болката. Обширните изгаряния трябва да се обработват със студена вода, възможно най-скоро след нещастния случай. Ако няма в близост течаща, можете да обливате изгореният участък с вода от бутилка.
 6. Не пукайте мехурите
 7. Покрийте изгорения участък със стерилна марля. Ако не разполагате с друго, използвайте чисти чаршафи или кърпи.
 8. Не прилагайте „домашни“ лекарства, мехлеми, прахове или гелове при изгаряния.
 9. Предпримете противошокови мерки
 10. Незабавно повикайте линейка, тъй като правилното лечение на шока и бързият транспорт до болницата могат да бъдат животоспасяващи

 

Никога не докосвайте изгорените участъци от тялото с пръсти, тъй като е възможно инфектиране. Задължително използвайте ръкавици за еднократна употреба!

 

Химически изгаряния

При неправилното боравене с акумулатор на автомобила, както и при наличието на разлети химически вещества вследствие на ПТП могат да доведат до химически изгаряния. Химическо изгаряне наричаме увреждането на тъканите, причинено от киселини или основи. Степента на увреждането зависи от концентрацията и количеството разяждащо вещество, както и продължителността на контакт с него. Как да разпознаем химическите изгаряния

 • Обстоятелствата при нещастния случай
 • Увеличаваща се болка при продължителен контакт на кожата с химикалите
 • Струпеи (при изгаряния с киселини), подуване (изгаряне с основи)
 • Зачервяване и болка в засегнатата област

Опасности при химически изгаряния

 • Трайни увреждания на кожата
 • Дълбоки рани с висок риск от инфекция
 • В случай, че са засегнати големи кожни участъци – шок.
 • Отравяне

Как да окажем първа помощ при химически изгаряния

 • Незабавно отстранете замърсеното облекло
 • Обилно изплакнете засегнатия участък с чиста течаща вода (15-20 минути). Уверете се, че замърсената вода се оттича свободно по най-краткия път за да се избегне контакт с незасегнатите части на тялото.
 • При органични разтворители ( например, бензин, петрол, алкохол), използвайте сапунена вода
 • Направете стерилна превръзка
 • Предприемете противошокови мерки
 • Обадете се на Спешна медицинска помощ

 

Докато помагате на пострадалия се старайте да избягвате контакт с химическото вещество. Използвайте ръкавици за еднократна употреба.

< 18. Коремни наранявания 20. Съдържание на автоаптечката>

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!