18. Коремни наранявания

Начало » БЧК » 18. Коремни наранявания

Коремните наранявания, също като гръдните наранявания, биват два вида. А именно:

  1. Закрито наранявания на коремната област Закритото коремно нараняване се предполага, когато вътрешните органи (далак, черен дроб, черва) са били наранени прекомерно от силово въздействие, без видима рана Как да разпознаем закрито нараняване на коремната област – Интензивна болка – Кръвонасядания по коремната стена – Опъната „твърда“ коремна стена Опасности при закрито нараняване на коремната област – Вътрешен кръвоизлив – Шок Как да окажем първа помощ при закрито нараняване на коремната област – Поставете пострадалия да легне с леко повдигнати нагоре крака и подпора под коленете – Вземете мерки срещу шока – Обадете се на Спешна медицинска помощ
  2. Открито коремно нараняване При открито нараняване на корема, коремната кухина е отворена и вътрешностите може да са излезли от нея. Най-честата причина за такива наранявания са удари и пробождания с остри предмети Разпознаване на открито коремно нараняване – Рана в областта на корема – „Изпадане“ на червата и на други коремни органи – Интензивна болка Опасности при открито коремно нараняване – Масивно кръвотечение – Наранявания на коремните органи – Шок – Инфекция на раната Как да окажем първа долекарска помощ при открито коремно нараняване – Превържете раната със стерилна превръзка. Ако е необходимо, оградете вътрешностите и (при наличие) външните тела със т.нар. „геврек“ – Оставете изязлото черво в същото положение, не се опитвайте да го връщате обратно на мястото му. – Поставете пострадалия да легне с леко повдигнати нагоре крака и подпора под коленете – Обадете се на Спешна медицинска помощ – Продължете борбата с шока

 

Никога не прилагайте топъл компрес върху корема на пострадалия, в случай на наранявания и оплаквания в коремната област. Пострадалият не трябва да яде, пие или пуши!

< 17. Наранявания на гръдния кош 19. Изгаряния >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!