10. Кръвотечение

Начало » БЧК » 10. Кръвотечение

Когато говорим за кръвотечение разбираме изтичане на кръв от кръвоносни съдове, поради нарушение на целостта на стената им. Съществуват външни кръвотечения, които наричаме рани. При наличието на рани, кръвоспирането е възможно да се направи дори с подръчни санитарни материали. Вътрешните кръвотчения от своя страна се дължат на увреждането на стена на кръвоносен съд, който се намира в телесна кухина (гръдна, коремна). Този вид кръвотечения са невидими. Кръвотеченията е възмжно да бъдат предизвикани както в резултат на удар, така и в следствие на заболявания. Загубата на големи количества кръв, води до смущени я в кръвообращението. Разпознаване на вида кръвотечение

  • Артериалното кръвотечение се характеризира с изтичането на кръвта на тласъци, под високо налягане, тя е с ален цвят.
  • Венозното кръвотечение, от своя страна, се отличава с тъмночервена, равномерно изтичаща кръв.

Кръвотечение можем да открием и оглеждайки дрехите на пострадалия, както и земята около него. Вътрешните кръвотечения можем да очакваме по настъпването на шок, както и при оценка на обстоятествата около ПТП-то.

При наличие на травми на гръдния кош и корема, трябва да се очаква възможен вътрешен кръвоизлив.

Опасности Ако не бъде спряно на време силното кръвотечение, то може да предизвика шок, а също така да доведе до смърт!

При възрастни хора загубата на над 1 (един) литър кръв се счита за тежка и води до опасност за живота! Загубата на 0.5 (половин) литър кръв при деца се счита за сериозна/тежка и също може да доведе до опасност за живота!

Спирането на кръвотечение е важна животоспасяваща мярка. Всички други помощни действия са безсмислени, когато в резултат на неизвършено кръвоспиране, кръвообращението спре. За да се спре кръвотечение от голямо значение са вида и силата му, а също и количеството изгубена кръв. Почти всяко силно и видимо кръвотечение може да се спре, чрез използването на подходящ силен натиск върху кръвоносния съд. При оказване на първа помощ, трябва да се избягва всякакъв вид директен контакт с кръвта и раната!

При спиране на кръвотечение, задължително използвайте ръкавици за еднократна употреба! Ако не разполагате с такива, използвайте найлонов плик, с който да увиете ръцете си.

Кръвоспиране с директно притискане на раната

  • поставете пострадалия да легне или седне на земята
  • притиснете в раната марля или чиста кърпа (целта е притискане на кръвоносния съд към костта). За да избегнете досег с кръвта на пострадалия, можете да му покажете как сам да притисне раната си.
  • Притискайте, докато пристигнат медицинските лица

Спиране на кръвотечение чрез тампонизираща (компресивна) превръзка Спирането на кръвотечение с директно притискане може да се замени с превръзка, която да оказва натиск върху раната вместо вас. Такива превръзки се наричат тампонизиращи или компресивни. Прилагат се когато мястото на нараняването го позволява, имате подходящ превързочен материал и оказващият първа помощ е обучен да поставя такава превръзка. Най-често тялото, което упражнява натиск върху ранената повръхност е ролка бинт. Повдигането на наранения крайник над нивото на сърцето незначително усилва ефекта на натиска, упражняван от превръзката и затова се прави по желание. В случай, че кръвотечението не спре въпреки поставената превръзка, поставете „надвръзка“ върху първата. Контролирайте превръзката. Тя не трябва да бъде нито прекалено разхлабена, нито твърде силно стегната. Спиране на кръвотечение чрез пристягаща превръзка Този вид превръзка е приложим само тогава, когато спирането на кръвотечението по други начини е невъзможно, а именно при масови бедствия и военни действия, както и при ампутации на части от тялото. Пристягането трябва да се извърши с широк и сигурен материал – триъгълна кърпа, сгъната лента, широка най-малко 6см. Прави се на единична подлежащата кост – тоест лакътя или коляното. При ампутация на части от тялото, осигурете стерилна марля или кърпа, завийте ги, поставете ги в найлонов плик, а него поставете в съд с лед или студена вода.

 

< 9. Съживяване на деца 11. Шок >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!