11. Шок

Начало » БЧК » 11. Шок

Задачата на кръвообращението е да снабдява всички части на тялото с кръв, а по този начин и с кислород, а също така и да отстранява въглеродния двуокис, чрез белите дробове. Когато човек е в шок кръвоснабдяването за някои важни органи може да бъде намалено, а от там и количеството кислород в тях да бъде намалено. Това може да доведе до смущения във функционирането на жизненоважните органи, увреждането им на по-късен етап, а в резултат на последното  – до смърт. Болката при шока може още повече да смути кръвообращението. Важно е да се отбележи, че шокът не е внезапна реакция, той се развива постепенно и води до опасност за живота! Колкото по-рано се започне борбата с шока, толкова по-голям би могъл да е ефектът от нея. Ако сте способни, започнете да се борите с шока, още преди да са настъпили явни признаци. Причини за настъпване на шок

 • загуба на голямо количество кръв
 • тежки наранявания
 • обширни изгаряния
 • отравяния

Как да познаем шоковото състояние Важно е да знаете, че признаците, които са написани по-долу не винаги настъпват едновременно, тъй като шокът се развива постепенно. Най-честите признаци за шок са:

 • Учестено дишане
 • безпокойство, обърканост
 • бледа, студен и влажна кожа
 • треперене на мускулите
 • загуба или нарушение на съзнанието(настъпва в по-късен етап на шока)

 

Никога не чакайте да настъпи нарушаване на съзнанието, тъй като тогава противошоковите мерки биха могли да бъдат неефективни!

Опасности При ненавременно оказване на първа помощ, състоянието на пострадал в шок, видимо се влошава, докато той изпадне в безсъзнание.

 • пълна загуба на съзнание
 • смущения на дишането и сърдечната дейност
 • евентуално смърт.

Оказване на първа долекарска помощ Борбата с шока има за цел да подпомогне и поддържа жизнените функции, дишане и кръвообращение, чрез:

 • Бързо и ефективно спиране на кръвотеченията
 • Грижа за нараняванията(употреба на студена вода при термични и химически изгаряния, обездвижване и други)
 • Освобождаване от пристягащи дрехи
 • Завиване на пострадалия в противошокова поза(легнал по гръб с повдигнати нагоре крайници) има незначителен ефект
 • Окуражаване и успокояване на пострадалия
 • Обаждане на Спешна медицинска помощ и/или спешно транспортиране до здравно заведение.

Рани Рани се появяват при външни взаимодействия, които нарушават целостта на кожата частично или изцяло. Това уврежда и функцията й да бъде бариера пред болестотворни микроорганизми. В зависимост от дълбочината на раната, могат да бъдат засегнати и други органи, като кръвоносни съдове, нерви, мускули кости и др. Опасности при раните Болката се появява при увреждане на нервите и въздейства неблагоприятно върху цялостното състояние на пострадалия. Кръвотечението се появява при нараняване на кръвоносни съдове и може да бъде животозастрашаващо. Инфекциите от своя страна биха могли да се появят при допир на раната или чрез друго замърсяване.

 • Инфекция на рана от микроорганизми, които биха могли да доведат до опасност от „отравяне на кръвта“ (наричано още сепсис)
 • Инфектиране с тетанус – възможна е при всяко нараняване, особено когато е предизвикано от замърсени с ръжда метални части, както и от предмети, които са имали допир с пръст. Имайте превдид, че от тетанус все още умират много хора, за това, при подобни наранявания е добре пострадалите да бъдат ваксинирани.

Първа долекарска помощ

 • Избягвайте контакт с кръвта на пострадалия.
 • Ако няма силно кръвотечение, измийте първо ръцете си със сапун и вода, а след това сложете еднократни ръкавици!
 • Ако раната още кърви, спрете кръвотечението с помощта на притискаща превръзка.
 • Изплакнете раната със студена вода под чешмата. Ако няма чешмяна вода, промийте я с чиста бутилирана вода. Нека водата тече директно върху раната. Не я търкайте, за да изкарате мръсотията от нея!
 • След изплакването, подсушете участъка около раната, но не докосвайте самата нея.
 • Третирайте раната с антибиотичен или антисептичен спрей или гел. Това би ускорило заздравяването й.
 • Покрийте раната със стерилна марля или чиста кърпа
 • Дайте съвет на пострадалия да се консултира с лекар.

Възможно е да се появяват усложнения, ако:

 • пострадалия не е имунизиран срещу тетанус;
 • налице е чуждо тяло в раната;
 • има наранявания на очите;

< 10. Кръвотечение 12. Превръзки на рани >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!