3. Ниво на съзнание

Начало » БЧК » 3. Ниво на съзнание

Ако пострадалия е в съзнание, това е сигурен белег за живот. Загубата на съзнание, от своя страна, е съществен показател, че нещо не е наред и състоянието на пострадалия е тежко. Ако освен загубата на съзнание се установят и липса на сърдечна дейност и дишане, пострадалият е в клинична смърт. Причини за загуба на съзнание:

  • Нараняване на черепа, предизвикали сътресение или контузия на мозъка
  • Увеличено мозъчно налягане, причинено от мозъчен оток;
  • Кръвоизлив в мозък;
  • Отравяния – вдишване на отровни вещества или поглъщане на отрова;
  • Слънчев или топлинен удар

Разпознаване

Пострадалият е в съзнание, когато макар и неподвижен, разпознава реч и команди („отвори очи“, „повдигни ръка“ и т.н.), реагира на докосване, болка и други дразнители. Ако пострадалият не реагира на горепосочените признаци, той е в безсъзнаниеДишането и кръвообращението в някои от тези случаи, могат да бъдат запазени.

Ако се колебаете в преценката си, приемете, че е настъпило по-тежкото състояние и действайте според изиксванията! Извикайте за помощ!

Не бъркайте викането за помощ с обаждане по телефона на Спешна медицинска помощ. Викането за помощ има за цел да привлече вниманието на други хора върху спешния случай. А те от своя страна, могат да подадат сигнал по телефона, както и да Ви окажат помощ при извършването на животоспасяващите техники. Освобождаване на горните дихателни пътища

  1. Откопчайте или разхлабете пристягащи дрехи.
  2. Прегледайте внимателно устната кухина. В случай, че са налице: повърнато, слуз, кръв, счупена или хлабава зъбна протеза или счупени зъби, устната кухина трябва да се почисти, като се наведе главата настрани и след това отново се върне в права линия.

Ако подозирате наранявания на врата или на основата на черепа, почистете устата без да навеждате главата настрани. Използвайте подходящи попивателни материали, например платнени носни кърпички, но НЕ и хартиени! Задължително използвайте ръкавици за еднократна употреба!

Освобождаване на горните дихателни пътища

  1. Поставете дланта на едната си ръка на челото на пострадалия. Наведете главата назад (към тила)
  2. С показалеца и средният пръст на другата си ръка повдигнете брадичката на пострадалия нагоре
  3. Задръжте в това положение главата, тъй като в това положение проходимостта на дихателните пътища е най-голяма.

За да проверите за наличие на дишане: Оказващият първа помощ поставя бузата и ухото си в непосредствена близост до устата на пострадалия, като същевременно наблюдава дали гръдният му кош се повдига или не. Старайте се да доловите/почувствате наличие на дишане у пострадалия.

Ако установите, че има вдишване/издишване, хълцания, покашляния или други, това означава, че е налице и сърдечна дейност.

Ако оказващият първа долекарска помощ е добре обучен, той може да провери и за наличие на пулс на сънните артерии от двете страни на врата. Проверката на пулса не е лесна задача. Не губете много време за това. При липса на съзнание и дишане, в повечето случаи означава и липса на пулс. Не отделяйте повече от 10 секунди за проверка на наличие на дишане и кръвообращение.

Не се препоръчва при проверката на дишането да се използват огледалца, очила, перца или други подобни атрибути.

Нормалната дихателна честота при възрастните е 12-20 вдишвания за 1 (една) минута. При децата и бебетата е 20-50 вдишвания за 1 (една) минута. Нормалната честота на пулса е 60-100 удара в минута при възрастните. За децата под 1 година 120-130 удара в минута. < 2. Осигуряване на безопасност 4. Незабавни мерки >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!