12. Превръзки на рани

Начало » БЧК » 12. Превръзки на рани

Превръзките обикновено се състоят от 3 слоя:

  • Стерилен слой – марля или подложка за рани. Този слой служи за спиране на кръвотечението и предпазва от по-нататъшни замърсявания. След внимателното отваряне на стерилната опаковка, марлята докосваме само в ъгълчетата с края на пръстите си. В случай, че падне на земята, не трябва да се употребява. Ако се наложи може да се използва и друг чист превързочен материал.
  • Слой-възглавничка – Служи за попиване на кръв и секрет от раната и поради тази причина се състои от попивателни материали. Такива биха могли да бъдат целулоза с последващи пластове марля, памук и т.н.
  • Покривен слой – Служи за фиксиране на превръзката  и като подплънка, поради което трябва да бъде чист , не е задължително да е стерилен. Върху раната не бива да се поставят директно бинт, триъгълна кърпа и памук. Бинт, триъгълна кърпа или лейкопласт използваме за фиксиране на превръзката.

Лепенки Служат за покриване на малки и слабо кървящи рани. Лепенката(цитопласт, анкерпласт и др.) е пластир, чиито лепкави краища служат за задържане на малка марля. Лепенката се предпазва от две покриващи се листчета от изкуствена материя. Издърпайте листчетата без да докосвате марлята-подложка. Тя се поставя върху раната, а лепящата част се прикрепя само за ненаранена кожа. Лейкопласт Превръзката може да се прикрепи и чрез ленти лейкопласт, който се продава на ролки. Триъгълна кърпа Триъгълната кърпа (134/95/95 см) служи за прикрепяне на стерилна превръзка. Триъгълната кърпа можем да използваме за лесни превръзки по цялото тяло. Бинт Бинтът не е стерилен превързочен материал. За това е погрешно да се поставя директно върху рана. Той служи, за прихващане на стерилна превръзка за рани. Съществуват т.нар. превързочни пакети. Те представляват стерилно опакован бинт със закрепена за него марля.

При наличие на чуждо тяло в раната, то не бива да бъде отстранявано, тъй като има опасност да се причинят допълнителни наранявания и кръвотечения.

 

Превръзка при наличие на външни тела, подаващи се от раната

  • сложете стерилни марли около чуждото тяло
  • използвайте нещо за да запълните разликата във височината между чуждото тяло и раневата повърхност(компреси или два бинта)
  • внимателно увийте бинта около него, като той не трябва да притиска чуждото тяло към раната

 

Превръзка при наличие на чуждо тяло, което се подава значително от раната

  • покрийте областта около чуждото тяло със стерилна превръзка
  • поставете „геврек“ около чуждото тяло
  • закрепете стерилната превръзка и „геврека“ с бинт като внимателно включите и чуждото тяло.

< 11. Шок 13. Контузии. Ставни наранявания >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!