Пътен знак Ж1 – Предварителен указател

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Ж1 – Предварителен указател

Пътен знак Ж1 – Предварителен указател указва посоките към съответните обекти, както и на номера на пътя.

В случаите, в които се указват три цели в една посока и надписите трябва да се дублират на латиница, се допуска повторно поставяне на пътния знак с надписи само на латиница на разстояние от първия пътен знак на не по-малко от 150м за автомагистрали, скоростни пътища и скоростни градски магистрали или 50м за всички останали пътища и улици.

Схематично се изобразява видът на кръстовището или пътния възел и направленията на пътищата, които водят към указаните цели. Поставя се в следните случаи:

  • извън границите на населени места и селищни образувания – преди пътни знаци А25, А26, А27, А28 и А29 на разстояние 50м;
  • в населено място и селищно образувание – преди кръстовището или пътния възел, в което се отклоняват пътища към указаните в знака цели, на разстояние не помалко от 50м;
  • на автомагистрала и на скоростен път – преди пътния възел на разстояние съответно 500 и 1000м;
  • на скоростна градска магистрала – на разстояние от 250м до 500м преди мястото, в което забавителният шлюз на отклонението в пътния възел добива пълната си широчина;
  • когато дължината на шлюза е по-голяма от 180м, се приема, че тази точка отстои на 180м от върха на пътната маркировка, с която е обозначен разделителният остров при отклонението;
  • на останалите пътища – на разстояние 250м преди началото на шлюза на отклонението в пътния възел.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!