Пътен знак А6 – Стръмен наклон при изкачване

Група А - предупредителни

Начало » Пътни знаци » Пътен знак А6 – Стръмен наклон при изкачване

Пътен знак А6 – Стръмен наклон при изкачване се използва за сигнализация на пътни участъци с надлъжен наклон от 7 или повече процента и с дължина над 50м.

При ограничена видимост наклонът се сигнализира и в участък с дължина по-малка от 50м.

На пътния знак с цифра се указва стойността на наклона в проценти, като се закръглява на цяло число до по-близката му стойност. При променлива стойност на наклона, в знаците се указва неговата най-голяма стойност.

Ако това е необходимо се изпозлва и допълнителна табела Т6, с която се указва видът на пътните превозни средства, за които наклонът е най-опасен.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!