Пътен знак Б3 – Път с предимство.

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б3 – Път с предимство.

Пътен знак Б3 – Път с предимство се поставя пред всяко кръстовище в населени места и селищни образувания.

Пътищата без предимство, които пресичат пътя с предимство или се вливат в него, задължително се сигнализират с пътни знаци Б1 или Б2. Когато път с предимство изменя направлението си в кръстовище, се поставя допълнителна табела Т13, указваща направлението на пътя с предимство в кръстовището.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!