Пътен знак Б4 – Край на пътя с предимство

Група Б - за предимство

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Б4 – Край на пътя с предимство

Пътен знак Б4 – Край на пътя с предимство се поставя преди зоната за изчакване на кръстовище, в което пътят, сигнализиран с пътен знак Б3, престава да има предимство по отношение на другите пътища.

Пътен знак Б4 може да се повтори един или повече пъти преди мястото, в което се прекратява предимството на пътя, като съответните разстояния се указват с допълнителна табела Т1.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!