Пътен знак Д1 – Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д1 – Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях

Пътен знак Д1 – Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях  сигнализира пътен участък с две и повече пътни ленти за движение в една посока.

Изображението на знака трябва да отговаря на следните изисквания:

  • броят на стрелките в знака да съответства на броя на пътните ленти; в знака могат да се указват и пътните ленти, предназначени за насрещно движение;
  • върху правата вертикална част на стрелките за съответните пътни ленти могат да се поставят изображения на пътни знаци от групи А, В и Г;

В случаите, в които обозначава пътна лента, предназначена за движение само на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, върху съответната стрела в знака се поставя и изображение на пътен знак Г13.

За обозначаване на пътна лента, предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, върху съответната стрелка в знака се поставя изображението на пътен знак Г13.

Пътната лента задължително се обозначава с надлъжна пътна маркировка и символа “BUS”.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!