Пътен знак Д12 – Край на населеното място

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания » Пътен знак Д12 – Край на населеното място

Пътен знак Д12 – Край на населеното място се сигнализира мястот, от което престават да важат правилата за движение в населено място.

Възможно е, когато се сигнализира населено място с население, по-малко от 500 души, пътен знак Д12 да се поставя само от лявата страна на пътя, на обратната страна на пътен знак Д11.

Допуска се поставянето му заедно с пътен знак Ж10, с който се указват както името на следващото населено място, така и разстоянието до него.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!