Пътен знак Д13 – Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания » Пътен знак Д13 – Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак Д13 – Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак сигнализира входовете на зоната, на чиято територия е валидно действието на изобразения пътен знак за въвеждане на специална забрана, задължение или предписание.

В долната част на пътния знак или с допълнителна табела могат да се дават допълнителни указания за конкретни участници в движението, за време на действие на изобразения пътен знак и т.н.

Зоната на действие на пътен знак Д13 се преустановява с Пътен знак Д14

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!