Пътен знак Д14 – Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Група Д - със специални предписания » Пътен знак Д14 – Край на зоната на действие на изобразения пътен знак

Пътен знак Д14 – Край на зоната на действие на изобразения пътен знак  сигнализира изходите на зоната, на чиято територия е валидно действието на изобразения пътен знак за въвеждане на специална забрана, задължение или предписание, въведена от пътен знак Д13.

Възможно е в долната част на пътния знак или с допълнителна табела да се дават допълнителни указания за конкретни участници в движението, за време на действие на изобразения пътен знак и т.н.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!