Пътен знак Д15 – Начало на жилищна зона

Група Д - със специални предписания

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Д15 – Начало на жилищна зона

Пътен знак Д15 – Начало на жилищна зона се използва, за да се сигнализират входовете на специално устроена зона в населено място, чиито специални правила за движение са определени в раздел XIV от глава втора от ЗДвП.

Свързана статия: Спирки; жилищна зона

Правилата, въведени от пътен знак Д15, важат до пътен знак Д16.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!