0.8 Електрическа уредба

Начало » Подготовка за изпита » 0.8 Електрическа уредба

Тази уредба служи за захранване с енергия на различни елконсуматори като стартер, запалителни свещи или подгревателни при съответно бензиновите и дизеловите двигатели, както и осветителните и сигнални уредби, различните системи за сигурност, радио и други. Електрическата уредба е правотокова, 12-волтова. Състои се от електропроводи, токоизточници (акумулатор и алтернатор – генератор на ток) и панел с предпазители.

 

Акумулатор

Има два вида химични токоизточници (акумулатори) и те са стартерен и тягов. Стартерният акумулатор доставя електричество до стартера, светлините и запалителната система на двигателя. От друга страна тяговият се използва като основен източник на енергия при електромобилите.

Плочи от оловни съединения се подреждат и свързват в кутията на акумулатора по определен начин, а останалият обем се запълва с електролит.

По отношение на обслужването на автомобилите, акумулаторите са открити и капсуловани. Първите са с поддръжка, а вторите – не. Основните разлики при двата вида са:

  • Капсулованите нямат отвори за доливане и следователно са необслужваеми. При тях електролитът е желеобразна сярна киселина.
  • Откритите акумулатори имат шест отвора с капачки, през които се долива дестилирана вода по време на експлоатацията. Електролитът при тях е и от дестилирана вода, и от сярна киселина.

Капсулованите акумулатори са по-скъпи от обикновените, но имат по-висок стартов ток и по-малък саморазряд, когато не се употребяват.

 

Алтернатор

Това е генератор на ток, който захранва всички консуматори на ток, когато двигателят работи и в същото време зарежда акумулатора. Чрез клиноремъчна предавка той получава движение от коляновия вал на двигателя.

Включен е и регулатор към алтернатора. Той поддържа напрежението на тока, независимо от оборотите на двигателя. Всеки автомобил има на своето табло индикатор, който изглежда като акумулатор. Ако той не свет това означава, че токоизточник е алтернаторът и той захранва всички консуматори и зарежда акумулатора.

 

Системи за сигурност в съвременните автомобили

ABS – Антиблокираща система

Има ситуации, в които рязкото спиране може да блокира колелата на автомобила особено ако това се случи на хлъзгав път. При тях автомобилът също се хлъзга, спирачният път се удължава и е възможно и много вероятно губенето на контрол над управлението. Именно това е предназначението на тази система – да предотврати блокирането на колелата при рязко натискане на спирачките.

Антиблокираща система подсигурява максимално възможното сцепление с пътя, при което се регулира спирачният път и той става по-къс, а автомобилът запазва управляемостта. Тя действа само когато е създадена ситуация, в която колелата са на път на блокират.

Тази система се обработва чрез микрокомпютър, който получава сигнали за въртенето на колелата. Той обработва информацията и управлява налягането на спирачната течност към колелата. Ако едно или повече колела са на път да блокират, устройството намалява налягането към спирачния му механизъм и след това отново увеличава налягането. Обикновено този процес се усеща като пулсации в спирачния педал от водача, но се усеща и като вибрация в целия автомобил.

ABS системата също има индикатор на всички автомобилни табла и светва и угасва няколко секунди след потеглянето, както и при задействането (аварийно спиране).

Друг възможен вариант да светне индикаторът е, ако има неизправност в системата. Тогава той показва на водача, че при необходимост автомобилът ще спре, но ABS няма да се включи.

Винаги, когато се спира аварийно, спирачният педал се натиска заедно със съединителя с всички сила при автомобилите с ABS. Тази система оптимизира процеса на спиране и осигурява максимална ефективност на спирачките, но тя не може да намали спирачния път под един физически праг, който зависи от скоростта на автомобила и коефициента на сцепление между гумите и пътя.

 

 

Система против буксуване – ASR, TCS

Тъй като както блокирането на колелата е опасно, така и буксуването им при подаване на газ на хлъзгав път, има и система против това буксуване. Рязкото намаляване на страничното сцепление на гумите с пътя, при което и най-малката странична сила може да доведе до плъзгане на двигателния мост встрани, тоест да се „занесе“ странично автомобила, е нежелан ефект.

Обикновено това се случва при по-ниска предавка – при изпреварване или в завой. Чрез намаляване на скоростта може това веднага да се регулира от опитните водачи. За съжаление, ако скоростта е прекалено висока, буксуването на двигателните колела се усеща трудно. Точно за това по-новите автомобили имат освен ABS I ASR – противобуксуваща система.

Признак за електрониката на автомобила, че двигателните колелета буксуват, е недопустимата разлика в оборотите. Тогава електронното устройство веднага подава сигнал към управляващия блок и той намалява подаването на гориво в цилиндрите. Автомобилите с такава система имат контролна лампа на арматурното табло.

 

ESP – Electronic Stability Program

Основното предназначение на електронната програма за стабилност е да поддържа траекторията на движение на автомобила съобразно зададеното чрез кормилната уредба направление от водача. Могат да се разгледат два основни типа датчика на системата. Първият отчита завъртането на кормилното колело – монтиран е на кормилния вал. А вторият е монтиран на пода на купето и отчита завъртането на автомобила в завоите.

За да работи системата, в нея е заложено правилното съотношение „ъгъл на завъртане на волана – ъгъл на завъртане на автомобила“. Тя получава информация за двата датчика, обработва я и я сравнява със заложените параметри.

Комуникира се и с електронно устройство, което управлява работата на двигателя. Системата изпраща сигнали за прекратяване на подаваното гориво към него. ESP работи автоматично и не се изисква намеса на водача. При задействане има отново светлинен индикатор.

ESP спира предното дясно колело автоматично, тъй като автомобилът се е завъртял в завоя повече, от колкото е необходимо. Така се осигурява вкарване на автомобила в лентата на движение.

ESP спира задното ляво колело, защото автомобилът се е завъртял недостатъчно. Вкарва автомобила в лентата на движение.

 

< 0.7 Спирачна уредба 0.9 Характеристики на горивата >