0.9 Характеристики на горивата

Начало » Подготовка за изпита » 0.9 Характеристики на горивата

Бензин

За най-основна характеристика на горивото се приема октановото число. То характеризира устойчивостта срещу дистанционното горене. Октановото число е условна единица, а бензините с по-ниско такова могат да предизвикват детонации в цилиндрите. Това, съпроводено с почукване на двигателя при подаване на газ води до претоварване на подвижните части на двигателя, както и прегряване и понижаване на мощността.

Безоловните бензини с октанови числа, които се предлагат у нас, са със следните октанови 92, 95 и 98. Препоръчва се на автомобилите с двигатели с по-голяма степен на компресия, да работят с по-високооктанов бензин (98).

Вредно е за двигателите да се експлоатират, използвайки бензин с октаново число, което е по-ниско от предписаното от автопроизводителя.

Дизел

Основни характеристики на дизеловото гориво са цетаново число и гранична температура на филтрираност през студен филтър.

Цетаново число

Цетановото число определя свойството на дизеловото гориво да се възпламенява при определено налягане и температура.

Един от начините да се установи, че дизеловото гориво е с по-ниско цетаново число, е ако характерното „чукане“ за дизела се усили след като сте заредили гориво на бензиностанцията.

Ако горивото е качествено, възпламеняването му е по-лесно. Тоест има по-високо цетаново число. За гранични стойности се приемат между 44 и 54, а съвременните дизелови двигатели са настроени да работят със стойности, не по-ниски от 49.

 

Гранична температура на филтрираност през студен филтър

За да работи добре двигателя в студено време, най-важният показател е именно граничната температура. Ако тя е отрицателна се образуват парафини в горивото, които задръстват горивния филтър, а в следствие на това се затруднява стартирането на двигателя.

Поради тези причини, дизеловите горива се произвеждат като летни и зимни. Европейските изисквания за гориво са EN 590 и съгласно тези норми, лятното гориво се употребява от 16 април до 15 октомври, а зимното от 16 октомври до 15 април.

 

< 0.8 Електрическа уредба 0.10 Техническа поддръжка >