14. Ежедневни маршрути и далечни пътувания

Начало » Подготовка за изпита » 14. Ежедневни маршрути и далечни пътувания

Когато ползваме автомобила си всеки ден, това обикновено е свързано с пътуване на къси разстояния, което най-често се случва в градски условия. Тези пътувания са, например, от и до работното място, което говори за един и същ маршрут.

Този вид пътувания предполагат шофиране в по-натоварени условия, където често използваме съединителят и спирачката.

За всеки вид пътуване е необходимо те да бъдат изправни, като същото се отнася и за стоповете (стоп светлините) и пътепоказателите (мигачите).

 

Опасност при ежедневните маршрути

Когато се движим ежедневно по един и същ път, с времето привикваме към него. А с привикването към пътя, изграждаме и маниер на поведението си на пътя (скорост, движение). Това привикване може да има негативни страни.

При движение по ежедневно преминаван маршрут – от и до работа или учебно заведение – след привикването с пътя, вниманието ни се насочва към лични проблеми, задачи, на които трябва да обърнем внимание или други, различни от пътя, мисли.

В такава ситуация, не сме способни да посветим цялото си внимание на пътя, който, въпреки привикването ни с него, е динамичен и силно променлив. Възможно е да се появи ситуация, която не е очаквана, което може да се окаже фатално.

Пътят може да е станал хлъзгав или пък друг водач може да извърши нарушение. Ако това се случи е възможно да бъдеш неподготвен дори за най-елементарната хипотеза.

Вниманието трябва да бъде насочено към движението и заобикалящите те хора и водачи на ППС, без значение от всичко останало.

 

При далечни пътувания

При далечно пътуване, логично, говорим за пътуване в извънградски условия, където скоростите са по-високи. Тези пътувания често изискват допълнителна подготовка.

Освен задължителните 

  • Пожарогасител;
  • Аптечка;
  • Светлоотразителна жилетка
  • Светлоотразителен триъгълник

При по-дълги пътувания, в автомобили трябва да има и:

  • Буксирно въже;
  • Резервни крушки
  • Резервна гума
  • Крик
  • Ключ за сваляне на колелата

Ако пропуснеш да се подготвиш и да си набавиш допълнително изброените предмети, е възможно да си донесеш неприятности, като загуба на време, енергия и пари.

При по-продължително пътуване, не само автомобила изисква допълнително внимание и подготовка. Такова е необходимо и на водачът. Хубаво е при дълги пътувания да си добре отпочинал, организмът ти да не е в процес на разграждане на алкохол и да си в подходоящо здравословно състояние (да не си болен).

Не само ежедневните пътувания крият опасност от загуба на внимание. Еднообразността на дългото пътуване по прав път, заобиколен от еднотипен пейзаж, също крие опасността да изгубиш интерес към пътя, поради неговата монотонност. Монотонността води до забавяне на мисловният процес, което може да доведе и до задремване. С еднообразието на пътя се борим, като изберем подходяща музика, както и като спираме за да се освежим и да си починем.

 

< 13.3 Високи температури 15.1 Aлкохол >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!