2.3 Характерни участъци и елементи от пътя

Начало » Подготовка за изпита » 2.3 Характерни участъци и елементи от пътя

Както добре знаем, пътищата са съставени от прави и криви участъци, които биват както наклонени, така и хоризонтални. ЗДвП предвижда пътни знаци, с които обозначава онези участъци от пътя, които биха могли да бъдат опасни. Тези знаци (А1, А2, А3, и А4) ни показват, че следва завои, с малък радиус. Знаците А5 и А6, от своя страна, ни предупреждават за наклон, съответно при спускане или при изкачване. При наклон 10% можем да очакваме спускане(или изкачване) с 10м на всеки 100м хоризонтално преместване.

А1. „Опасен завой надясно“

А2. „Опасен завой наляво“

А3. “ Последователни опасни завои, първият от които е надясно“

А4. “ Последователни опасни завои, първият от които е наляво“

А5. „Стръмен завой при спускане“

А6. „Стръмен завой при изкачване“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На местата, където пътната настилка е износена или терена предполага задържане на повече влага на платното през различните сезони, водачите биват предупредени със знак за хлъзгав път А15.

< 2.2 Винетна такса 3.1 Поведение на водачите >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!