3.1 Поведение на водачите

Начало » Подготовка за изпита » 3.1 Поведение на водачите

Всички участници в движението, без оглед на категорията, имат равни права на пътя.  Поради особеностите на различните превозни средства, обаче, не всички са равни, с оглед на скоростта, която могат да развият, степента на защитеност или маневреността им в различни ситуации.

Поради тези причини, всички ние, които сме участници в движението следва да сме запознати с останалите участници, с техните особености, отличителни белези и прочие. Следователно, познавайки останалите участници в движението, бихме могли да спазваме определени маниери на поведение, при неизменното взаимодействие с тях на пътя.

Взаимодействие между участници на пътя наричаме ситуация, в която те се окажат в непосредствена близост по време на движение. Това може да се случи при изпреварване, разминаване, движение в колона или взаимно пресичане на посоките на движение.

Докато пешеходците се движат с 6 до 8 километра в час, МПС-тата достигат и 130км/ч (при спазване на ЗДвП).  Когато изпреварваме съществува опасност, ако:

  • И двете МПС-та се движат с висока скорост
  • Разликата в скоростта между двете МПС-та е прекалено голяма или прекалено малка
  • Този, който бива изпреварен е с голяма дължина
  • Или опитваме да изпреварим колона

В изброените по-горе случаи, изпреварващият трябва да има добра представа за изпреварваното  ППС, което ще му помогне да прецени възможността да го изпревари. А ако такава несъществува към момента, да избере по-подходящо време за маневрата.

 

Двуколесни ППС

При изпреварване на двуколесно ППС (мотоциклет, мотопед или велосипед), като водач на автомобил, сте задължен от Закона да осигурите  възможно най-голямо разстояние.

Често се случва водачите на двуколесни ППС да се движат по-скоро вляво или вдясно по пътната лента, отколкото в нейната среда. Затова, при изпреварване, предвиждайте по-голямо разстояние и намалете скоростта.

Мотоциклетите и мотопедите са задължени през деня да се движат с включена къса светлина отпред  и габаритна светлина отзад.

Велосипедите през нощта се движат с жълта или бяла светлина отпред и червена светлина или червен светлоотразител отзад. Също така, използват бели или жълти светлотразители отстрани на колелата.

Най-често двуколесните ППС се управляват от деца и младежи, което предполага по резки движения и самонадеяност на пътя. Заради това, останалите водачи на пътя следва да са изключително внимателни и винаги нащрек за внезапна поява на водачи на такива ППС.

< 2.3 Характерни участъци от пътя 3.2 Опознавателни знаци >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!