Престой е спиране на превозното средство за ограничен период от време. Например, за качване, слизане на пътници или извършване на товарно-разтоварни...

read more