12. Престой, паркиране, спиране поради повреда

Начало » Подготовка за изпита » 12. Паркиране, престой, спиране поради повреда » 12. Престой, паркиране, спиране поради повреда

Престой е спиране на превозното средство за ограничен период от време. Например, за качване, слизане на пътници или извършване на товарно-разтоварни действия в присъствието на водача.

Пътното превозно средство е паркирано, когато е спряно извън гореизброените обстоятелства, както и извън ситуации, като спиране, за да се избегне сблъсък с друг участник в движението или някакво препятствие на пътя, или в подчинение с правилата за движение.

 

Престой и паркиране в населено място

За престой и паркиране в населените места, превозните средства се паркират възможно най-вдясно на платното за движението и успоредно по оста на пътя. Спирането на тротоарите се допуска само за МПС с маса до 2,5 тона, но само на определените от собствениците или администрацията, отговаряща за пътя, за това места. При спиране на тротоарите е необходимо да се оставят най-малко 2 метра между спрения автомобил и сградите, за да могат да преминават пешеходци.

На път с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, стига това да не пречи на движението на пътните превозни средства.

Местата, които са специално организирани като паркинги, се обозначават с пътни знаци. Там, където паркирането е разрешено и е поставена допълнителна табела – Т12, паркирането се случва по начина указан на нея.

Местата, предназначени за паркиране на автомобили, които обслужват хора с увреждания, се обозначават с пътен знак  Д21.

 

Платено почасово паркиране

В населените места могат да бъдат определяни райони, пътища или част от пътища за зони за платено паркиране в определени часове на денонощието. Тези места, разбира се, се обозначават с пътни знаци, маркировка и надписи, чрез които на водачите се указват условията за паркиране. За времето на паркиране се заплаща такса.

 

Поставяне на „скоба“

Пътните превозни средства, паркирани в нарушение на условията за паркиране в зоните за почасово платено паркиране, могат да бъдат принудително задържани. Това се случва чрез т.нар. „скоба“. Също така, се налага и санкция, уредена в ЗДвП. При изтичане на работното време на съответната зона за деня, ППС-тата, които са в нарушения могат да бъдат преместени принудително.

 

Принудително преместване

За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения, биха могли да се налагат следните принудителни мерки:

 • Преместване на правилно паркирано ППС, когато неговото отстраняване от пътя е необходимо
 • Преместване на ППС, паркирано в нарушение на правилата за движение. Принудителното преместване може да се случи на места обозначени с пътен знак, предупреждаващ за тази възможност. Също така, принудителното преместване може да бъде извършено при неправилно паркирано ППС, когато то създава опасност за другите участници в движението или прави тяхното преминаване по пътя невъзможно, дори тази възможност да не е  указана с пътен знак.
 • Принудително преместване на ППС е възможно и в случаи, че то е паркирано неправомерно на място, обозначено за паркиране единствено на автомобили, обслужващи хора с увреждания.

 

Правила при слизане и качване

Водачът и пътниците имат право да отварят вратите на автомобила, както и да ги оставят отворени, само след като са се уверили, че тези действия не създават опасност за останалите участници в движението. Качването и слизането на деца до 12 годишна възраст се случва единствено от страната на тротоара или пътният банкет.

Отговорността спряно за престой или паркирано ППС да не се приведе в движение или да потегли само, е на водача.

В случай, че двама водачи искат да спрат на едно и също място, предимство има онзи, който пръв е минал покрай мястото и е сигнализирал, че има намерение да го заеме – чрез светлините за заден ход или аварийните светлини. Последното не е част от закона, а неписано правило.

 

Престой и паркиране в извън населено място

За престой извън населените места ППС-тата се спират извън платното за движение. В случай, че това не е възможно, спирайте  успоредно на оста на пътя, възможно най-вдясно.

Паркирането се случва извън платното за движение. Паркирането на платното е забранено.

 

Забрани за престой и паркиране

Престоят и паркирането са забранени: 

 • в зоната на действие на знак B27 и знак B28
 • на място, където превозното средство създава опасност или е пречка за движението, или закрива от другите участници пътен знак или сигнал
 • до престояващо или паркирано ППС от страната на движението
 • в тунели, подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост
 • върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да затрудни движението на релсовите превозни средства
 • на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние по-малко от 5 метра преди тях
 • на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях
 • на платното за движение, където разстоянието между ППС и пътната маркировка, забранена за пресичане е по-малко от 3 метра
 • върху пътна лента, предназначена за движение на бавнодвижещи се ППС, обозначена с пътен знак
 • на платното за движение, след пътен знак, с който е забранено изпреварването

 

Освен в посочените по-горе случаи, паркирането е забранено също:

 • пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, както и на други места, където е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства
 • на платното за движение и на тротоара, непосредствено пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях
 • на спирките на превозните средства на редовните линии за обществен транспорт
 • на места, определени за хора с увреждания
 • пред входовете и на прилежащите тротоари на детските заведения и училища
 • там, където със знак B27 или на изброените по-горе места се забранява спирането за престой, спирането на платното за движение е забранено по какъвто и да е повод! На тези места е възможно да се извърши принудително спиране (по независещи от водача причини).
 • Там, където със знак B28 или на изброените по-горе места се забранява паркиране, водачите могат да спрат на платното за движение само за спиране за престой, т.е. слизане и качване на пътници и извършване на товаро-разтоварни дейности, в присъствието на водача.

 

< 11.4 МПС със специален режим 13.1 Използване на светлините >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!