Когато ползваме автомобила си всеки ден, това обикновено е свързано с пътуване на къси разстояния, което най-често се случва в градски условия. Тези...

read more