15.1 Защо не трябва да се кара под въздействието на алкохол

Начало » Подготовка за изпита » 15. Психо-моторни функции, бдителност » 15.1 Защо не трябва да се кара под въздействието на алкохол

Поради своята същност, шофирането изисква пълното внимание на водача. В същото време, обаче, са необходими способност за ориентиране в пространството, двигателни способности, познаване и разбиране на правилника, а редом с тях психологически характеристики, като точност на реакциите, бдителност, самоконтрол, съвестност, отговорност и не на последно място умение за поемане на разумен риск.

Както отбелязахме, вниманието е от изключително значение за правилното управление на МПС-то. Но вниманието може лесно да се отдели от пътната обстановка и заобикалящата среда, когато сме в лошо настроение, мислим за проблемите или предстоящите си задачи, а също така и при умора. Продължителното управление уморява водачите, а в такова състояние, те имат по-бавни реакции, правят по-грешни преценки на ситуацията. Умората, често е съпъствана от сънливост, което е една от основните причини за тежки катастрофи.

Както се вижда, пълната кондиция на управляващият е необходима, за да се намали риска от произшествия до възможният минимум.

След като дори умората води до тежки произшествия, видно е, че употребата на алкохол, някакъв вид опиати или други наркотични вещества, води до сходни резултати.

Вярно е, че е възможно „да не ви хванат“. Може и да не се случи да катастрофирате, но на никому не е нужно да се качвате в автомобила си, след употреба на алкохол.

Когато имате шофьорска книжка и шофирате ежедневно, имате отговорност не само към себе си и своят автомобил и семейство. Всеки, който е на пътя, го чакат да се прибере. Не бъди причината някой да не бъде дочакан. Не карай пил. Вземи такси или градски транспорт.

< 14. Ежедневни маршрути15.2 Алкохол >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!