Спирки Когато се движим покрай спряло, спиращо или потеглящо ППС, в близост до означена с пътен знак трамвайна, автобусна или тролейбусна спирка,...

read more