16.4 Техническо състояние на автомобила

Начало » Подготовка за изпита » 16.4 Техническо състояние на автомобила

Ако по време на движение възникне повреда в МПС-то, застрашаваща безопасността на двжението, сте длъжен (в ролята си на водач) да спрете движението и да вземете мерки по отстраняването на повредата.

Законът забранява да се продължи движението в случаи, че:

  • съществува проблем по спирачната уредба
  • съществува проблем по пневматичната спирачна уредба
  • повреди по кормилната уредба
  • повреди по рамата, кабината, каросерията

Забранено е също така да се ограничава видимостта и намалява прозрачността на челното стъкло, задното и страничните.  В случай, че автомобила разполага с огледала за виждане назад от двете си страни, е възможно намаляване на прозрачността на стъклата, но не и на предното стъкло и стъклата на предните врати.

Водачите също така са длъжни да поддържат табелите с регистрационния номер чисти и четливи, както и да не допускат върху тях да бъдат поставяни предмети или вещества.

Устройствата за осветяване и светлинна сигнализация, както и стъклата и огледалата също трябва да бъдат поддържани чисти.

 

Опазване на околната среда

Водачите на МПС също така са длъжни да ограничават замърсяването на околната среда от отработените газове на МПС. Това те постигат, като се грижат за системите на автомобила, от които зависят тези газове. Също така, водачите не трябва да изхвърлят или да оставят на пътя предмети и/или вещества, които замърсяват околната среда.

Водачите нямат право да използват гуми с шипове, а веригите за сняг се ползват само когато пътните условия изискват това.

< 16.3 Колани, каски 16.5 Превоз >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!