Закон за нотариусите и нотариалната дейност

Тук можеш да разбереш на какви правила се подчиняват нотариусите, които изповядват сделките ти.

Начало » Закони и наредби » Закон за нотариусите и нотариалната дейност