7. Сваляне на предпазна каска

Начало » БЧК » 7. Сваляне на предпазна каска

Предпазната каска служи за да пази главата от наранявания, но въпреки това, при натиск пренася тежестта си върху гръбначния стълб в областта на врата, при което съществува възможност от наранявания на гръбначния мозък.

Опасности

При загуба на съзнание предпазната каска може да възпрепятства дихателната и сърдечна дейности. В случай на повръщане е възможно задушаване, ако повърнатото попадне в горните дихателни пътища. Когато пострадалия е в съзнание, каската трябва да бъде отстранена внимателно. Ако е в безсъзнание, предпазната каска трябва да се отстрани само в случай, че тя пречи на проверката на дишането и кръвообращението. Отстраняване на предпазната каска от двама души Единият оказващ първа помощ коленичи откъм горната страна на главата на пострадалия и хваща каската с двете си ръце. Вторият, от своя страна, предприема следните действия:

  1. Отваря подвижната част на каската и сваля очила, шал и други.
  2. Сваля каишката под брадичката и подпъхва ръцете си в каската, така че да хване главата и врата на пострадали от двете страни. При захвата е важно четирите пръста на двете ръце да се поставят зад ушите на пострадалия, а палците – пред ушите. По време на свалянето на каската, вторият помагащ се грижи за фиксирането на положението на главата, а първият извършва следните действия:
  3. Накланя назад каската, докато под предната част, преназначена да предпазва брадата се покажа носът.
  4. Внимателно издърпва докрай останалата част от каската.
  5. През това време, вторият оказващ помощ, внимателно придържа главата.

След като каската бъде свалена, трябва да се определи състоянието на пострадалия и да се проведат необходимите животоспасяващи действия.

Колоездачи, водачи на мотопеди, мотористи, използвайте подходящи защитни каски!!!

< 6. Изваждане на пострадал от автомобил 8. Спиране на дишането и кръвообращението >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!