Начало » Блог » Шофьорски курсове – обща информация

Шофьорски курсове – обща информация

ян. 27, 2020 | Полезна информация

След като ви разказахме какви са изискванията за започване на шофьорските курсове за различните категории и горе-долу как протича теоритичният изпит, днес сме ви подготвили обща информация за самите курсове.

Напомняме ви, че основният фокус на „Карай, бе!“ е да помогнем на настоящите и бъдещи кандидат-шофьори с подготовка за изпитните листовки, както и за безпроблемното им управление на МПС след придобиването на свидетелство за управление.

В настоящата статия, ще ви дадем обща информация за шофьорските курсове.

 

Обща информация

На първо място е важно да знаете, че кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да НЕ притежават друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, за категорията, за която се явяват на изпит.

Кандидатите за придобиване на правоспособност трябва да са установили обичайното си пребиваване в Република България.

За удостоверяване, на това че кандидатите са установили обичайното си пребиваване в РБ и нямат издадена шофьорска книжка (от друга държава членка на ЕС) за категорията за която кандидатсват – подписват декларация по чл. 16, ал. 4 от Наредба №37 за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение или чл. 18, т. 3 от Наредба №38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Документи, необходими за да започнете курса

  • За да се явите на изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговаряте на минималните изисквания за съответната категория. Изискванията можете да видите по-долу, както и в страницата за категории МПС и правоспособност на водачите.
   Някои категории се допускат и по-ранна възраст за записване на курса. Предполага се, че докато трае шофьорския курс и се подготвяте за изпита ще мине известен период от време и ако нямате търпение може да започнете курса за категория В, преди да навършите 18 – например на 17 години и 9 месеца. Категориите, в които се допуска започване по-рано можете да видите в статията ни за изисквания за започване на шофьорски курсове.
  • Документи
   • а) копие на личната ви карта
   • б) медицинско свидетелство за водач категория „В“
   • в) преминат курс за първа долекарска помощ
   • г) документ за завършен X клас
   • д) удостоверение за психологическа годност – за категории C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE

 

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство

16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
(20 г. – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
17 г. – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ;
21 г. – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
18 г. – за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.

Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психологически годни.

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

 

31 моточаса практическо обучение.

Практическата част включва шофиране в градска и извънградска среда, паркиране, усвояване на умения за безопасно управление на автомобила, какво трябва да проверите и направите преди да седнете зад волана за да може да шофирате удобно. Продължителност: 31 моточаса.

 

Теория

Теоретичната част включва изучаването на Закона за Движение по Пътищата, различни примери и ситуации, безценни съвети от инструкторите. Продължителност: при нормални условия курса продължава не повече от 30 дни. Теоритичната част, колкото и суховата да изглежда, е от наистина голямо значение, когато започнем да караме. Последното не би могло да се случи без да сме подготвили добре за листовките и да вземем изпита.

 

Застраховки

Ако сте кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „А“ или подкатегория „А1“ трябва да притежавате застраховка, валидна за периода на практическото обучение и практическите изпити.

Ако сте кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория „А“ и подкатегория „А1“ трябва да ползвате предпазна екипировка по време на обучението.

Преподавателят изисква документ за физическа годност на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория или подкатегория, когато по време на обучението се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с изискванията за физическа годност за съответната категория или подкатегория.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!