Група Е – даващи допълнителна информация

Начало » Пътни знаци » Група Е - даващи допълнителна информация
Пътен знак Е9 – Хотел или мотел

Пътен знак Е9 – Хотел или мотел

Пътен знак Е9 – Хотел или мотел. се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват...

Пътен знак Е10 – Ресторант

Пътен знак Е10 – Ресторант

Пътен знак Е10 – Ресторант се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите,...

Пътен знак Е11 – Кафе

Пътен знак Е11 – Кафе

Пътен знак Е11 – Кафе се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват услугите, указани...

Пътен знак Е12 – Къмпинг за палатки

Пътен знак Е12 – Къмпинг за палатки

Пътен знак Е12 – Къмпинг за палатки се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват...

Пътен знак Е15 – Туристическа база

Пътен знак Е15 – Туристическа база

Пътен знак Е15 – Туристическа база се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват...

Пътен знак Е16 – Място за отдих

Пътен знак Е16 – Място за отдих

Пътен знак Е16 – Място за отдих се използва за да се сигнализира обекти в близост до пътя, в които участниците в движението могат да ползват...

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!