0.10 Техническа поддръжка и обслужване на автомобила

Начало » Подготовка за изпита » 0.10 Техническа поддръжка и обслужване на автомобила

За да запазим автомобила, който караме, за по-дълъг период от време, е необходимо да полагаме грижи за него. Някои основни части от колата ни имат своите специфики и грижата за тях е по-специфична. В тази статия, можете да прочетете какви грижи са нужни за някои от частите на автомобила ви.

 

Грижи по двигателя

Масло

Има пробег на всеки автомобил, след който смяната на маслото е абсолютно задължителна. Той зависи от качеството на маслото и от това при какви условия се е експлоатирал автомобилът. Обикновено това означава между 7 и 15 хил. км.

В зависимост от произхода на маслата, те биват минерални, синтетични и полусинтетични.

Грешната употреба на маслото спрямо сезона, за който е предназначено може да влоши мазането на двигателя (при употребата на зимно масло през лятото) или да затрудни запалването на двигателя и преразхода на гориво (при лятно масло през зимата).

За по-добра защита на двигателя от износване са подходящи синтетичните масла. Те запазват постоянен вискозитет независимо от температурата, намаляват разхода и имат висока устойчивост на стареене. Единственият им недостатък е, че са по-скъпи.

 

Всеки автомобил има за себе си най-подходящо за марката масло и това е описано в ръководството от всеки автомобилен производител. В случай, че все пак такава информация липсва, важно е маслата, които се използват да са с гарантирано качество. Разпознават се по ISO сертификата си. Ако не употребявате качествени масла, това може да доведе до увеличаване на разхода на гориво, както и понижаване на мощността.

 

Разход на гориво

В зависимост от кубатурата и мощността на даден двигател, маслото гори по различен начин. Допустим разход е в границите от 1,5% до 2% от консумацията на гориво. При дизеловите двигатели разходът е малко по-висок. Шофирането с висока скорост, износването на двигателя и течовете са сред основните причини за завишен разход на масло.

При дълги пътувания е важно да се провери нивото на масло в картера за пълна безопасност. Това се прави при спрян автомобил на напълно хоризонтално място. Препоръчително е да се изчакат няколко минути след като се спре двигателя. Краят на масления филм трябва да е между min и max. В случай, че е на или под min, трябва да се долее масло задължително. Когато се долива, трябва да се използва същото масло или „универсално масло за доливане“.

Масленият филтър задължително се сменя всеки път, когато се сменя и маслото. Той се избира по каталог и се затяга само на ръка при монтаж, а уплътнителят се намазва с масло предварително.

Необходимо е да се изчака известно време след запалването на двигателя, когато стартът е студен. Нужни са около няколко секунди, за да достигне маслото до всички части на мотора. Когато достигне своята работна температура, маслото работи най-добре.

В случай, че даден автомобил не се използва толкова често и не достига своите 7 до 15 хил. км, маслото е препоръчително все пак да се сменя веднъж годишно.

 

Индикатор на маслото

С износването на частите на двигателя стойността на налягането от маслената помпа постепенно намалява и тя не трябва да преминава определен минимум. При недостатъчно налягане или при липса на масло в системата, на арматурното табло на всеки автомобил светва индикатор с контур на масльонка, за да предупреди именно това. Друга възможна причина за светенето му може да е употребата на неподходящо масло.

 

След светването на индикатора е недопустимо движението на автомобила. Трябва незабавно да се преустанови движението до установяване и отстраняване на възникналата неизправност.

 

Класификация на маслата

Има две основни характеристики, които класифицират маслата – по SAE и по API.

 • Вискозитет по SAE – Общество на автомобилните инженери;
 • Експлоатационно ниво по API – Американски нефтен институт и ACEA – Обединение на европейските автомобилостроители.

Когато разделяме маслата по SAE, те биват:

 • SAE зимни – 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W;
 • SAE летни – 30, 40, 50, 60.
 • SAE универсални (зимно-летни) – 0W/30, 0W/40, 5W-30; 5W-40/50; 10W-30; 10W-40; 15W-40; 20W-50.

За условията на климата в България са най-подходящи маслата 15W-40.

По API класификацията се отбелязва с кодови букви. S е за бензинови двигатели, С – за дизелови. А втората буква означава експлоатационното ниво. То е толкова по-високо, колкото е по-назад латинската буква в азбуката.

 • За бензинови – S, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH и т.н.
 • За дизелови – CA, CB, CC, CD, CE, CF и т.н.

За скоростната кутия маслото е трансмисионно и се сменя на три години или на пробег от 80 000 км на автомобила. При смяната му се препоръчва да се промени скоростната кутия преди да се налее новото масло.

 

Свещи. Кабели за високо напрежение.

Изображение: wikipedia.org

Оптималната работоспособност се запазва до пробег на автомобила от около 30 хил. км при съвременните свещи. Нормално работещите свещи изглеждат сухи, без отложен нагар, цвят е светлокафяв или сив.

Ако една от свещите е дефектирала и е изминат повече от половината от ресурса на всички свещи, най-добре е да се смени целият комплект. Разстоянието между електродите трябва да е 9,8 мм и да бъде еднакво за всички свещи.

 Най-честата причина за затруднено пускане, понижена мощност и нестабилна работа на двигателя е именно лошото състояние на свещите или дефект при само една от тях.

Кабелите за високо напрежение към свещите за бензинови двигатели също с времето подлежат на смяна. Възможно е искра да се осъществи между кабела и масата на двигателя и работата на двигателя да се прекъсне. Дефектирал кабел може да се види като се отвори капака на работещ двигател на тъмно.

 

Въздушен филтър

В зависимост от запрашеността в средата, в която автомобилът се експлоатира, ресурсът на въздушния филтър е различен. Въздухът е по-запрашен в населените места, от колкото в извъннаселените. Филтърът се сменя средно на 10-15 хил. км. При някои автомобили може да се допусне и до 30 хил. км.

Изключително важно е доброто уплътняване при поставяне на нов филтър. Не трябва да постъпва въздух в двигателя, който не е минал през филтър, тъй като това води до ускорено износване на цилиндрите, по-трудно запалване на двигателя и намаляване на мощността, следователно на преразход на гориво.

 

Горивни филтри

Към замърсявания са предразположени и инжекционните системи на бензиновите двигатели, и помпите и дюзите на дизеловите. Затова се монтират и филтри за фино почистване на горивото. Те също се сменят на определен пробег, който производителя задава. Обикновено не надвишава 30 хил. км. В противен случай отново се рискува намаляване на мощността, натоварване на помпите и евентуалното и дефектиране.

 

Акумулатор (химичен токоизточник)

Ресурсът на акумулатора зависи от това как той се поддържа, а също и от правилния избор при покупка. Нормално е експлоатационният срок да бъде около между 4 и 6 години, ако запалителната и зарядна системи са в изправност и разбира се, при правилна поддръжка.

Характеристиките на акумулатора са капацитет и стартов ток.

 

 

Когато се избира нов акумулатор, първо трябва да се съобразите със стартовия ток, а след това с капацитета. Дори капацитетът да е по-малък, това ще се компенсира със зареждането, но стартовият ток не бива да е по-нисък от определение за даден двигател.

За правилна поддръжка на акумулатора се приема почистването, доливането на дестилирана вода и дозареждането.

Съхранението на акумулатора трябва да е винаги в заредено състояние. В противен случай това може да доведе до необратими изменения, които намаляват капацитета и напрежението.  Абсолютно забранено е доближаването на акумулатора до открит огън или прекъсването на кабелните клеми при работещ двигател!

Някои автомобили имат нужда от повече енергия – тези със старт-стоп системи и/или регенеративни спирачни системи. Затова те се оборудват със стартови акумулатори, които доставят достатъчно енергия за често спиране и стартиране, както и захранват електрическите консуматори.

Когато акумулатор е изтощен, най-добре е той да бъде свален и зареден със зарядно устройство. Това става чрез първо откачане на отрицателния полюс, а при поставяне първо се свързва положителния полюс.

Ако се налага подаване на ток от друг автомобил, трябва да бъдете снабдени с изправни и подходящи кабели. Следват се следните стъпки:

 • Първо се свързват директно плюсовите клеми на двата акумулатора – черен кабел;
 • Единият край на черния кабел се захваща за минусовата клема за зареждащия акумулатор, а другият край се свързва с масата на двигателя на автомобила с изтощен акумулатор. Хубаво е тази точка да бъде максимално отдалечена от акумулатора.
 • Стартира се двигателят на автомобила със зареждащия акумулатор;
 • Стартира се двигателят на автомобила с изтощения акумулатор;
 • След подаването на ток, свалянето на кабелите става в обратен ред.

 

Индикатор на акумулатора

Токоизточник трябва да бъде само генераторът по време на работа на двигателя, като едновременно се зарежда и акумулаторът.  Ако индикаторът за акумулатор светне в червено и продължи да свети след повишаване на оборотите на двигателя, значи, че се черпи ток от акумулатора и следователно той не се зарежда. Причини за това могат да бъдат повреда в регулатора на движението, ремъкът, задвижващ генератора, е скъсан, повреда в генератора или разхлабени клеми.

Това няма да попречи на автомобила да се придвижи, но без да се включват допълнителни консуматори като радио, отопление и др. трябва да се вземат мерки бързо, тъй като акумулаторът ще достигне стойност, с която стартирането няма да бъде възможно вече.

 

Предпазители

Всяка кола има кутия с предпазители и водачите трябва да знаят къде се намира тя. Ако някой елконсуматор откаже, трябва първо да се провери състоянието на съответния предпазител. Заменя се с нов, ако е изгорял, който да е със същите параметри.

Ремък за задвижване на генератора за ток и водната помпа

Необходимо е да се проверява натегнатостта периодично и да се следи за износването, наличието на пукнатини и частични прокъсвания на ремъка. Ако има такива, той трябва да се замени с нов.

Хлабавият ремък се загрява и износва ускорено при промяна в оборотите на двигателя, а освен това се нарушава работата на генератора и водната помпа.

 

Индикаторът за акумулатора на таблото ще светне веднага, ако по време на движение се скъса ремъкът. Ако той задвижва и водната помпа, това ще бъде съпроводено от рязко покачване на температурата на охлаждащата течност. Движението без ремък в такъв случай е недопустимо.

 

Ангренажен ремък

Ангренажният ремък задвижва разпределителния вал и той също трябва да се сменя редовно при достигане на определения пробег за това. В противен случай това крие рискове, тъй като скъсването по време на работа може да повреди двигателя. Този пробег в обикновено между 50 и 60 хил. км. В края на ресурса на един ремък, възможни изходи по време на работа на двигателя са:

 • Прескачане на един или няколко зъба от ремъка, нарушаващо центровката на синхронното движение на коляновия и разпределителния вал. Това води до загуба на мощност и силно тракане в двигателя. Изключването още преди спирането на автомобила е от голямо значение. Той не трябва да се пуска в движение преди наместването на назъбените колела.
 • Друг възможен вариант е откъсване на зъби от ремъка. Ефектът може да бъде като посочения по-горе, ако двигателят не бъде изключен. Допуска се придвижване, ако ремъкът се свали и разреже.

 

Охладителна система

Дори най-малката липса на охладителна течност може да се отрази върху температурата на двигателя, тъй като съвременните двигатели са с точно изчислени системи. Нивото на течността се проверява при студен двигател. То трябва да попада в границите, които са обозначени. Ако се отвори капачката на разширителния резервоар при загрят двигател има опасност от заливане с гореща охладителна течност.

Най-честата причина за прегряване на автомобила е ниското ниво на охладителната течност.

Антифризът е нискозамръзващата течност, която се използва като охладителна. Възможно е да се долее и вода, но не бива антифризът да се разрежда прекалено много, тъй като при много ниски температури може да замръзне.

Препоръчително е антифризът да се сменя на две години, а гаранцията е обикновено до 5 години или 100 хил. км.

Двигателят на автомобил може да прегрее заради:

 • Хлабав ремък, задвижващ водната помпа;
 • Неизправен термостат;
 • Запушване с мръсотия радиаторната пита;
 • Котлен камък по вътрешните стени на охладителната уредба, когато е минат голям пробег с вода в системата вместо антифриз.

Ако се покачи температурата на охлаждащата течност над допустимата граница, това се показва на арматурното табло със стрелка, която сочи в червен сектор. Тогава двигателят трябва да се изключи и повредата да се отстрани.

 

 

Система за отвеждане на отработените газове (ауспух)

Дори в много неблагоприятни условия ауспухът работи – при вибрации, температура, реактивни газове отвътре, вода отвън, кал, удари от камъни и други. Затова той е окачен на най-малко две места с еластични връзки. Най-честата причина за отлепянето на заварките между тръбите и гърнетата са повишени вибрации поради скъсана еластична връзка. А това може дълго да остане незабелязано. Те трябва да бъдат проверявани поне веднъж в годината.

 

Катализатор

В резервоара на автомобила трябва да се налива само безоловен бензин, ако катализаторът е монтиран в ауспуха. В противен случай обикновения бензин може да повреди и катализатора, и частта от електрониката, която е монтирана за контрол над него.

Шумът се увеличава и мощността на двигателя за влошава, ако ауспухът е пробит на места или липсва част от него. Друга възможна причина е монтирането на ауспух с конструкция, различна от оригиналните.

За състоянието на двигателя може да се направи преценка по излизащия пушек от ауспуха:

 • Моторът е износен и гори масло, ако има син пушек при загрят двигател;
 • Бяла пара при незагрят двигател е нормална, но ако тя продължи и при загрят, това може да е заради повредена гарнитура на цилиндровата глава, пукнатини в блока или главата;
 • При дизеловите двигатели черен пушек е белег за неправилно впръскване.

 

По трансмисията

Съединител

При шофиране трябва да се спазват определени правила, за да се намали времето на износване на феродовия диск и да се предотврати счупването на част в скоростната кутия. Те са:

 • Педалът на съединителя трябва да се натиска винаги докрай, а под него не трябва да има нищо, което да го ограничава;
 • Трябва да се натиска бързо педалът, но не и рязко, а отпускането става постепенно и плавно;
 • Педалът не трябва да се използва като опора за крака по време на движение.

Свободен ход на педала е, когато отделя високо, а прекалено големият свободен ход е при отделяне ниско. Двете крайности водят до износване на феродовия диск или затруднено превключване на скоростите и съответно, износване на зъбните колела в скоростната кутия.

Съединителят е в добро състояние, когато без усилие и шум се извършва превключването на задна предавка.

Износването зависи от честотата на натискане на педала – тоест дали автомобила се движи предимно в населено място или не.

Признаци за износен феродов диск са:

 • Невъзможността на съединителя да се включи плавно;
 • Втвърдяване на педала;
 • Форсиране без промяна на скоростта при подаване на газ.

В такива случаи трябва да се смени дискът с нов. Недопустимо е прекаленото му износване, тъй като това ще доведе до надраскване на огледалните повърхности на маховика и на притискателния диск.

 

Ходова част

 

Гуми и Джанти

За управлението и устойчивостта на движението на автомобила основно значение имат състоянието и параметрите на гумите. За основен принцип се приема всички гуми на автомобила да са от една марка, една конструкция и размер. Ако те са различни, задължително трябва да бъдат поставени по двойки, така че на една ос да са еднакви.

При дълго пътуване, зареждане с гориво или съмнение, че гума е мека, трябва да се проверява налягането на въздуха в гумите. Това става с манометър. Ако налягането е понижено това е опасно, тъй като автомобилът е неустойчив и в права линия, и при завои. А още по-голяма опасност крие пониженото налягане на само една от гумите.

Също важно за автомобила е колелата да бъдат балансирани, тъй като в противен случай това може да предизвика вибрации при движение на автомобила. Ускорено и неравномерно износване на гуми има и при:

 • Неизправни амортисьори;
 • Нарушена геометрия на предния мост – за предните гуми;
 • По-ниско или по-високо налягане на въздуха в тях от нормалното.

 

На много автомобили има поставени лепенки, които указват препоръчителното налягане на въздуха в гумите. Ако такива липсват, то налягането не трябва да е по-ниско от 1,9 бара.

Ако се случи така, че се качите на бордюр, това може да разкъса материала на гумата или да се появят балони по външната им част. Това може да се отремонтира, но все пак е препоръчително гумата да се смени с нова.

В случай, че дефекти липсват, то гумите трябва да се сменят, когато височината на протекторния рисунък се износи. Обикновено има поставени индикатори за това.

Европейските норми приемат, че дълбочината на протектора не трябва да е по-малка от 1,6мм, а предвид законите за движение по пътищата в периода от 15 ноември до 1 март, автомобилите трябва да са с гуми, които са за зимни условия – или гуми с дълбочина на протектора не по-малко от 4мм.

 

Амортисьори

Когато амортисьорите са неизправни, те могат да причинят:

 • Ускорено неравномерно износване на гумите;
 • Влошаване на стабилността на автомобила по време на движение;
 • Влошаване на комфорта и умората на водача.

 

Проверката на амортисьорите може да става само на стенд и тя е изключително важна. Първи признак за повреда е протичането на масло при увредено уплътнение. Ако има и придружаващо чукане, амортисьорът със сигурност не работи както трябва.

 

Носачи

Може да се предизвика ускорено неравномерно износване на гумите и неустойчивост на движението заради износване на гумените втулки на шарнирите на носачите от окачването. При такова износване се чува и „чукане“ по време на движение. Износени втулки задължително трябва да бъдат сменени.

 

Защитни маншони

Защитни маншони има на кормилната рейка, на карданите на полуваловете, сферичните съединения на щангите от предното окачване и др.

Те предпазват сферични и други работни и триещи се повърхности от вода и прах. Те имат значение за ресурса на съединенията, които предпазват. Затова те трябва да бъдат редовно проверявани и сменяни при необходимост.

 

Кормилна уредба

Като всяка друга част и на кормилната уредба трябва редовно да се извършват проверки – за ниво на маслото в резервоара на хидроусилвателя, за херметичност на съединенията, за лекота на управлението и свободния ход на кормилното колело.

Нивото на маслото се проверява чрез min-max отметките. Маслото се долива само с качествено друго.

Ако има вибрации в кормилното колело по време на движение, това може да се дължи на небалансирано колело, изкривена джанта или др. свободният ход на кормилното колело се проверява на място при работещ на празен ход двигател – и в двете посоки не трябва да има забавяне на движението на колелата.

 

Спирачна уредба

Има няколко задължително стъпки при обслужване на спирачната уредба. Те са:

 • Смяна на накладки;
 • Доливане на спирачна течност;
 • Поддържане на нормативен свободен ход на педала;
 • Смяна на уплътнители и спирачни маркучи;
 • Обезвъздушаване на системата.

 

Спирачна течност

Употребяваната спирачна течност задължително трябва да е с гарантирано качество, тъй като от нея зависи трайността на гумените уплътнители на спирачната система. Нивото на течността трябва също да се проверява периодично. Трябва да се намира между min и max. Ако нивото е под минималното, на таблото ще светне контролната лампа за ниско ниво на спирачна течност. Изключително важно е следенето на това ниво, тъй като може да бъде причина за ПТП.

Когато се долива спирачна течност, трябва да се съблюдава максимална чистота. Течността не бива да влиза в контакт с очите или кожата. Ако все пак това се случи, изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Ако пък попадне по боята на колата, попийте мястото с гъба и изплакнете обилно с вода.

Накладки

За това колко ще издържат едни накладки зависи от честотата на употребата на спирачките. Карането в града е свързано с по-интензивно износване. Проверка за това трябва да се извършва регулярно – при промяна в спирачната ефективност, появата на шум при натискане на педала и при купуването на използван автомобил. Сменят се винаги в комплект за двете страни на моста.

Ако автомобилът занася вляво или вдясно при натискане на спирачния педал, това може да бъде заради омасляване на накладките от едната страна или проникване на въздух в хидравличния тръбопровод или в спирачния цилиндър на някое от колелата. Ако пък по спирачните маркучи има пукнатини, те се сменят задължително.

 

Поддържане на каросерията

Необходимо е автомобилът да се поддържа чист за запазване на боята и пластмасовите му покрития. Към водата за миене е препоръчително да се добавя и специален препарат с парафин за предпазване на горните слоеве на боята. Както и ако се мие под високо налягане, трябва да се спазват инструкциите на станцията – препоръчително налягане и разстояние на разпръскване.

Ако върху колата попаднат птичи изпражнения, полепнали мушици или петна от смола и мазнина, те трябва възможно най-бързо да се почистят. Тези елементи съдържат компоненти, които могат да предизвикат сериозни повреди на боята.

 

Икономия на гориво

Икономията на гориво се състои в постигането на фирмените параметри, тъй като разходът не може да бъде по-малък от указания от производителя. Горивото зависи от начина на управление на автомобила, натоварването и техническото състояние.

Постига се икономия на гориво, когато автомобилът се движи равномерно на последна (директна или повишаваща) предавка с минимално подаване на газ. При ускоряване на автомобила моменталният разход надвишава няколко пъти консумацията при равномерно движение. Със скорост над 100км/ч разходът се покачва рязко поради нарастването на въздушното съпротивление.

Важно е също да се ограничава използването на спирачки при управление (предимно в извънградски условия), тъй като употребата им превръща работата на двигателя в топлинна енергия, която се отделя между накладките и дисковете или барабаните на колелетата, което е загубена енергия.

Техническото състояние е също много важно. Влияят основно следните фактори:

 • Състояние на запалителните свещи и кабелите;
 • Въздушният филтър;
 • Регулировката на оборотите на празния ход. Оборотите при отпуснат педал на газта. Не трябва да се надвишава 1000 об./мин;
 • Регулировката на запалването;
 • Параметрите на маслото;
 • Изпускателния тръбопровод и шумозаглушителите;
 • Налягането в гумите;
 • Плътността на горивопроводите

 

< 0.9 Характеристики на горивата 0.11 Управление на автомобила >