11.4 МПС със специален режим на движение

Начало » Подготовка за изпита » 11.4 МПС със специален режим на движение

МПС от Спешна медицинска помощ, Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност“, Национална служба „Полиция“ и други, на които е дадено право, чрез ЗДвП (Закон за Движение по пътищата), влизат в групата МПС със специален режим на движение.

Този режим на движение може да се използва само при необходимост, като тези МПС-та подават едновременно звуков и светлинен сигнал.

Водачите на МПС със специален режим на движение имат право да:

  • преминават забраняващ сигнал на светофара
  • да преминават без да спират, при пътен знак, който изисква това

Това може да извърши само при намаляване на скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно.

Имат и следните правомощия:

  • да надвишават разрешената максимална скорост, дотолкова, че да не застрашат нечий живот или имущество
  • да не се съобразява с организацията на движението, когато това се отнася до посока на движение и завиване в определена посока
  • да паркира или престоява независимо от разпоредбите на ЗДвП; През това време може да подава само светлинни сигнали.

 

Тези пълномощия не освобождават водачите на МПС със специален режим на движение от задължението да управляват по безопасен начин.

< 11.3 Шествия и състезания 12. Престой и паркиране >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!