4.2 Пътни светофари

Начало » Подготовка за изпита » 4.2 Пътни светофари

При несъответсвие между светлинните сигнали и пътните знаци относно предимството, участниците в движението са длъжни да се съобразяват със светлинните сигнали.

За да се регулира движението на пешеходни пътеки, стеснени участъци, кръстовища и други части на пътя, се използват пътни светофари с три секции (червена, жълта и зелена светлина). Зелената светлина, която позволява преминаване през платното за движение на пешеходците, трябва да бъде съпроводена от звуков сигнал, за да се улеснят незрящите пешеходци.

Светлините на светофарите са подредени вертикално. Най-отгоре е червената светлина, по средата жълтата, а най-отдолу – зеленета. Ако светофарът е разположен в тунел или друга локация, където разполагането му вертикално е невъзможно или затруднено, се допуска разполагането на светлините хоризонтално.

Осветената площ на зелената светлина може да има формата на стрелка, вписана в кръга с черен цвят. Тази стрелка указва посоките, в които на водачите е разрешено да продължат. Обикновено такъв тип светофари се поставят на кръстовища, където водачите предварително са се престроили за посоката, в която ще продължат.

Когато зелената светлина представлява осветена стрелка, във червената и жълтата светлина е вписана същата стрелка.

Възможно е движението на велосипедистите също да бъде регулирано, чрез светофар. На светофарите за велосипедисти е нанесен с черен цвят символ на велосипед или е поставена табела Т6.

 

ЗНАЧЕНИЕ НА СВЕТЛИННИТЕ СИГНАЛИ

Всеки от светлинните сигнали на светофарите има своето значение. Значенията на светлинните сигнали на светофарите са следните:

Преминаването е  разрешено.

Единственият разрешителен сигнал на светофара е зеленият. При зелен немигащ сигнал водачите могат да преминат.

Важно е да се внимава. Ако поради задръстване или друго препятствие на пътя, би било невъзможно на водача да напусне кръстовището преди промяната на светлинния сигнал, навлизането в кръстовището трябва да се преустанови.

Възможно е светофара да предупреди за края на времетраенето на зеления сигнал, чрез трикратно премигване.

 

Преминаването е забранено.

Светофара свети с червен немигащ сигнал, за да укаже на водачите на ППС, че преминаването е забранено. Ако приближаваш светофар, който свети червено и си първа кола, си длъжен да спреш преди стоплинията, пешеходната пътека, или пред линията, на която е поставен светофара. В случай, че светофара е поставен в средата на кръстовище, водачите не бива да навлизат в него.

 

 

Преминаването е забранено.

Когато на светофара светят едновременно червената и жълтата светлина, той предупреждава водачите на ППС, че предстои сигнала да се промени към зелен. Въпреки това, преминаването все още е забранено.

Продължаването на пътуването е разрешено само при светеща зелена светлина.

 

 

Внимание, СПРИ!

Когато свети жълта немигаща светлина, светофара предупреждава, че следващият сигнал ще бъде червен. Преминаването е забранено за всички водачи, които към момента на промяната на светлината от зелена към жълта не са навлезли в кръстовището и с оставането си на място не биха създали опасност за движението.

Водачите, които при промяната на сигнала от зелен към жълт, вече са навлезли в кръстовището, са длъжни да продължат пътя си, за да не създават опасност за движението.

 

 

Съществуват светофари с допълнителна секция. Когато тази секция свети в зелен цвят, водачите, за които тя се отнася могат да продължат движението си в указаната посока, но при условие, че пропуснат движещите ППС и пешеходци.

 

 

 

Когато светофар свети с една или две последователно мигащи светлини, водачите могат да продължат движението си, но с повишено внимание.

 

Движението по лентата, над която се намира такъв светофар, е разрешено.

 

 

Движението по лентата, над която светофара показва този сигнал е забранено.

 

 

 

Светофарите за железопътните превозни средстав от редовните линии за обществен превоз на пътници (трамваи), са с четири светещи полета. Тези светофари светят в луннобял цвят с немигащи светлини. Те имат следните значения:

Разрешено е завиването наляво.

Разрешено е завиването надясно.

Разрешено е преминаването направо.

Преминаването е забранено.

 

 

 

 

 

Пешеходци

Движението по пътищата на пешеходците също се регулира от светофари. Те подават сигнали с мигащи или немигащи светлини. Цветовете са червен и зелен.

Преминаването е забранено.

Преминаването е разрешено.

 

 

 

 

 

 

За регулиране движението на пътните превозни средства на железопътен прелез се използва светофар с едно или две,  разположени хоризонтално едно до друго, светещи полета с формата на кръг. Светофарът се включва при приближаване на влак към железопътния прелез.

Светофарът подава сигнал, състоящ се от една или две последователно мигащи една след друга червени светлини, който означава „Преминаването е забранено„. Светофари, използвани за регулиране движението на пътните превозни средства на железопътен прелез, може да се поставят и пред подвижни мостове, на фериботи, пристанища и на места, където на пътя излизат моторни превозни средства със специален режим на движение.

< 4.1 Сигнали на регулировчика 4.3 Пътни знаци >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!