4.3 Пътни знаци

Пътните знаци се използват, за да предупредят теб, както и останалите участници на пътя за някакъв вид опасност, да ти покажат кога да минеш и кога да оставиш останалите участници в движението да минат преди теб. В крайна сметка, 2-те секунди, които ще спестиш отнемайки предимство, може да са последните секунди в живота ти, а ние не искаме това, нали?

Пътните знаци ще ти покажат специални правила, ще те насочат към обекти, посоки, ще ти дадат и допълнителна информация за улеснение на движението ти. Не бъди самонадеян, имаш нужда от тези улеснения. Освен това, някои от пътните знаци показват действие със задължителен характер. Не ги пренебрегвай. Има причина да са поставени точно там, дори тя да не е очевидна.

Когато съществува разлика между указанията на пътните знаци и маркировката на пътя, си длъжен да се съобразиш с пътните знаци.

 

Съществува вероятност и за несъотвествие между пътен знак поставен на преносима стойка и останалите пътни знаци. Тогава се съобразяваме с този, поставен на преносима стойка. Очаква се, че е там с причина и има временна промяна в движението по тази отсечка.

 

Основни групи пътни знаци

Съществуват четири основни групи пътни знаци. Различаваме ги по техните форма и цвят. Символите вътре в самият знак ни насочват за конкретното им значение.

Четирите групи пътни знаци сигнализират, както следва:

 

ОПАСНОСТ

Обикновено пътните знаци, сигнализиращи опасност, са във формата на триъгълник, който сочи нагоре. Бализите и пътните знаци за опасност, намиращи се пред ЖП прелезите правят изключение. Те също сигнализират опасност, но тяхната форма е различна.

 

ЗАБРАНА ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Пътните знаци, чрез които се въвежда забрана имат формата на кръг. Вътрешността на кръга е бяла, а граничната линия – червена. Символите, във вътрешността на кръга са с черен цвят. Знаците, чрез които се въвежда забрана за паркиране и/или престой – В27 и В28, правят изключение. Те са със синя вътрешност и червени гранични линии. Също така, изключение правят знаците, чрез които се отменят забрани – В31, В32, В33, В34 – техните цветове са само бяло и черно.

 

ПРЕДМИСТВО

Пътните знаци свързани с предимството на пътя, притежават твърде отличаващи се от останалите знаци форми, за да бъдат лесно разпознаваеми. Те са едни от най-важните знаци на пътя. Старай се да ги спазваш, дори когато „няма кой да те види“. Ако спазваш знаците свързани с предимството, си една крачка пред всички останали, които рискуват живота си, за да спечелят две-три секунди, които да прекарат на светофара, в края на улицата.

 

УКАЗАНИЕ

Тази група знаци дава указания, допълнителна информация и специални предписания. Различават се от т.нар. допълнителни табели, чрез цвета си. Знаците за указания са сини, докато допълнителните табели са бели. Последните не се поставят самостоятелно, а се комбинират с други пътни знаци.

 

Група „А“ – Предупредителни пътни знаци за опасност

Знаците от тази група се използват основно, за те информират за предстояща ситуация на пътя, към която трябва да се подходи с внимание. Когато видиш такъв знак на пътя следва да увеличиш вниманието си и да намалиш скоростта.

  • в населени места разстоянието от знака до ситуацията, за която предупреждават е от 50 до 100 метра.
  • в извъннаселени места – разстоянието е от 100 до 150 метра.

 

Възможно е предупредителните знаци от група „А“ да бъдат поставени на разстояние, различно от споменатото по-горе. В тези случаи това ще бъде оказано с допълнителна табела Т1. Възможно е знак от тази група да бъде сложен втори път.

А1 „Опасен завой на дясно“ А2 „Опасен завой наляво“ A3 „Последователни опасни завои, първият от които е надясно“
А4 „Последователни опасни завои, първият от които е наляво“ А5 „Стръмен наклон при спускане“ А6 „Стръмен наклон при изкачване“
А7 „Платно за движение, стеснено от двете страни“ А8 „Платно за движение, стеснено отдясно“ А9 „Платно за движение, стеснено отляво“
А10 „Подвижен мост или ферибот“ А11 „Пътят води до кей или бряг“ А12 „Неравности по платното за движение“
А13 „Изкуствени неравности по платното за движение“ А14 „Опасен пътен банкет“ А15 „Опасност от хлъзгане“
А16 „Възможно е изхвърляне на малки камъни“ А17 „Опасност от срутване или наличие на паднали камъни“ А18 „Пешеходна пътека“

А19 „Деца“

След този знак може да се очаква появата на деца на пътното платно.

А20 „Велосипедисти“ А21 „Възможна е поява на домашни животни“
А22 „Възможна е поява на диви животни“

А23 „Участък от пътя в ремонт“

След този знак очаквай хора, работещи по пътя.

А24 „Светофар“
А25 „Кръстовище на равнозначни пътища“ А26 „Кръстовище с път без предимство“ А27 „Кръстовище с път без предимство отдясно“
А28 „Кръстовище с път без предимство отляво „ А29 „Кръстовище с кръгово движение“ А30 „Двупосочно движение“
А31 „Пресичане на трамвайна линия“ А32 „Железопътен прелез с бариери“ А33 „Железопътен прелез без бариери“
А34.1 „Железопътен прелез с един коловоз“ А34.2 „Железопътен прелез с два или повече коловоза“ А35.1 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 240 метра до ЖП прелез.
А35.2 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 160 метра до ЖП прелез. А35.3 „Бализ“. Сигнализира разстояние от 80 метра до ЖП прелез. А36 „Възможно е ниско прелитане на самолети“
А37 „Възможна е поява на силен страничен вятър“ А38 „Тунел“ А39 „Внимание! Други опасности“
А40 „Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“    
Група "Б" - Пътни знаци относно предимство

Тази група знаци определя реда за преминаване на пътните превозни средства. Те се поставят на кръстовища или стеснени участъци от пътя.

Б1 „Пропусни движещите са по пътя с предимство“

Този знак показва на водачите, че се движат по път без предимство и са длъжни да пропуснат водачите, които се движат по пътя с предимство. Важно е да се запомни, че при наличието на знак Б1 е възможно да пропуснете движещите са на пътя с предимство без да спирате.

 

 Б2 „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство“

Знак Б2, по-известен като знак Стоп! указва, че водачът е длъжен да спре. На изпита, както и на пътя, при наличието на този знак, поставянето на автомобила в пълен покой е задължително. Спирането е се случва на т.нар. стоп линия, очертана с пътна маркировка. Ако такава не е налична – на линията, на която е поставен знакът. Преди отново да потеглиш, си длъжен да пропуснеш водачите, които се движат по пътя с предимство – т.е. движещите се по напречния път.

 

Б3. „Път с предмство“

Знакът показва на водачите, че се движат по път с предимство. В населените райони знакът се поставя пред всяко кръстовище, където има път с предимство. На всеки път, който се пресича или се влива в пътя с предимство, е поставен знак Б1 или Б2

Възможно е пътят с предимство да променя направлението си. Когато това се случи, посоката, в която продължава пътя с предимство е указана чрез знак Т13.

 

Б4 „Край на пътя с предимство“

Знак Б4 има идентична форма, с тази на знак Б3. Различават се чрез черната лента, поставена върху този от тях (Б4), който показва на водачите, че това е краят на пътя с предимство.

 

Б5 „Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства“

Този знак указва водачите, че навлизането в пътя е забранено, ако при преминаването си, биха принудили насрещно движещите се да спрат. Следователно, насрещно движещите се имат предимство при преминаване.

 

Б6 „Премини, ако пътят е свободен!“

Ако насрещно движещите се все още не са в стеснението, те трябва да изчакат

Знак Б6, както и Б5 се поставят в такива пътни участъци, където разминаването е затруднено.

Група "В" - Пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведена забрана

Знаците, чрез които се въвежда забрана – тези от група „В“ – се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася забраната.

В1 „Забранено е влизането на пътни превозни средства“ В2 „Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки“

В3 „Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди“

Не се отнася за лица, които живеят в района, за който е въведена забраната,

В4 „Забранено е влизането на товарни автомобили“ В5 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета“ В6 „Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета“
В7 „Забранено е влизането на трактори и самоходни машини“ В8 „Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди“ В9 „Забранено е влизането на велосипеди“
В10 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни“ В11 „Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора“ В12 „Забранено е влизането на пешеходци“
В13 „Забранено е влизането на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“ В14 „Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства“ В15 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената“
В16 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената“ В17 „Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената“ В18 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената“

В19 „Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното“

Знаци Б15-Б19 се поставят и на най-близкото кръстовище, преди мястото, за което важи забраната.

В20 „Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното“ В21 „Забранено е завиването надясно“
В22 „Забранено е завиването наляво“ В23 „Забранено е завиването в обратна посока“ В24 „Забранено е изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“
В25 „Забранено е изпреварването от товарни автомобили, с максимално допустима маса над 3,5 тона, на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената“

В27 „Забранени са престоят и паркирането“

Не се отнася за ППС, които превозват болни от или до здравно заведение. Изключението важи само за времето необходимо за качване или слизане на болния.

В28 „Забранено е паркирането“

Знаци В27 и В28 може да бъдат поставени успоредно на пътя.

В29 „Забранено е преминаването без спиране“

В30 „Забранена е употребата на звуков сигнал“

Изключение прави ситуация, в която употребата на звуков сигнал би могла да предотврати ПТП.

В31 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ В32 „Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош“ В33 „Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената“
В34 „Край на забраните, въведени с пътни знаци“    

Когато знак за въвеждане на забрана е поставен заедно с предупредителен знак за опасност (Група „А“), забраната важи до края на пътния участък, за който се отнася опасността.

Група "Г" - Пътни знаци със задължителни предписания

Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.

Г1 „Движение само на право след знака“ Г2 „Движение само надясно след знака“ Г3 „Движение само наляво след знака“
Г4 „Движение само направо или надясно след знака“ Г5 „Движение само направо или наляво след знака“ Г6 „“Движение само наляво или надясно след знака“
Г7 „Движение само надясно пред знака“ Г8 „Движение само наляво пред знака“ Г9 „Преминаване отдясно на знака
Г10 „Преминаване отляво на знака Г11 „Преминаване отляво или отдясно на знака Г12 „Кръгово движение“
Г13 „Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“ Г14 „Задължителен път само за велосипедисти“ Г15 „Задължителен път само за пешеходци“
Г16 „Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти“

Г17 „Задължителна минимална скорост“

Водачите са длъжни да се движат с по-висока скорост от указаната на знака.

Г18 „Край на задължителната минимална скорост“
Г19 „Задължителни вериги за сняг, най-малко на две от двигателните колела“ Г20 „Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак – Опасни товари“  
Група „Д“ – Пътни знаци със специални предписания

Знаците от група „Д“ за специални предписания имат форма на квадрат или правоъгълник.

Д1.1 „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях“ Д1.2 „Брой на пътните ленти, посоки и указания за движение по тях“ Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“
Д3 „Указател за предварително престрояване“ Д4 „Еднопосочно движение след знака“ Д5 „Автомагистрала“
Д6 „Край на автомагистралата“ Д7 „Автомобилен път“ Д8 „Край на автомобилния път“

Д7а „Скоростен път“


Д8а „Край на скоростния път“

Д9 „Тунел“
Д10 „Край на тунела“ Д11 „Начало на населено място“ Д12 „Край на населеното място“
Д13 „Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак“ Д14 „Край на зоната на действие на изобразения пътен знак“ Д15 „Начало на жилищна зона“
Д16 „Край на жилищна зона“ Д17 „Пешеходна пътека“ Д18 „Болница“
Д19 „Паркинг“ Д20 „Платен паркинг“ Д21 „Инвалид“
Д22 „Трамвайна спирка“ Д23 „Тролейбусна спирка’ Д24 „Автобусна спирка“
Д25 „За използването на пътя се изисква платена винетна такса“    
Група „Е“ – Пътни знаци, даващи допълнителна информация

Функцията на пътни знаци от група „Е“ е водачите да получат информация за наличието на един или друг обект край пътя. Също така разстоянието и посоката до тези обекти.

Е1 „Медицински пункт“ Е2 „Болница със звено за спешна медицинска помощ“ Е3 „Полиция“
Е4 „Телефон“ Е5 „Автосервиз“ Е6 „Автомивка“
Е7.1 „Бензиностанция“ Е7.2 „Бензиностанция, която предлага и безоловен бензин“ Е8 „Информационно бюро за туристи“
Е9 „Хотел или мотел“ Е10 „Ресторант“ Е11 „Кафе“
Е12 „Къмпинг за палатки“ Е13 „Къмпинг за туристически ремаркета“ Е14 „Къмпинг за палатки и туристически ремаркета“
Е15 „Туристическа база“ Е16 „Място за отдих“ Е17 „Начало на пешеходен маршрут“
Е18 „Вода за пиене“ Е19 „Тоалетна“ Е20 „Такси“
Е21 „Пешеходен подлез или надлез“ Е22 „Максимални скорости на движение“ Е23 „Информационно табло относно проходимост на проход“
Е23.1 „Проходът е отворен за движение“ Е23.2 „Проходът е отворен за движение, само за пътни превозни средства с веризи за сняг, най-малко на две от задвижващите колела“ Е23.3 „Проходът е отворен, затворед за движение съгласно изобразената информация“
Е24″Контрол с автоматизирани технически средства или системи“
Група „Ж“ – Пътни знаци за указване на направления, посоки, обекти и други

Пътните знаци от група „Ж“ също имат формата на квадрат или правоъгълник.

Ж1 „Предварителен указател“ Ж2 „Предварително указване на посока към населено място или обект“ Ж3 „Предварителен указател за отклоняване на движението“
Ж4 „Предварителен указател за завиване“ Ж5 „Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства“ Ж6 „Указателна табела“
Ж7 „Указателна стрелка“ Ж8 „Посока към ферибот“ Ж9 „Място за завиване в обратна посока“
Ж10 „Потвърждаване на посоката към населено място“ Ж11 „Наименование на обект“ Ж12 „Пресичаният път е без изход“
Ж13 „Път без изход’ Ж14 „Начало на пътна лента“ Ж15 „Край на пътна лента“
Ж16 „Преминаване в платното за насрещно движение“ Ж17 „Средна лента за изпреварване в указаната посока“ Ж18 „Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране“
Ж19 „Препоръчителна скорост“ Ж20.1 „Номер на автомагистрала по националната класификация“

Ж20.2 „Номер на пътя по националната класификация“

Ж21 „Номер на пътя по международната класификация“ Ж22 „Километричен знак“  
Група „Т“ – Допълнителни табели
Т1 „Разстояние до …“ Т2 „Дължина на …“ Т3 „Начало на зоната на действие съответно на знаци В27 и В28“
Т4 „Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28“ Т5 „Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28“ Т6 „Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак“
Т7 „Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак“ Т8 „Разстояние до пътен знак Б2“ Т9 „Стрелка“
Т10 „Време на действие на пътния знак“ Т11 „Посока към обект“ Т12 „Начин на паркиране на пътните превозни средства“
Т13 „Направление на пътя с предимство в кръстовището“ Т14 „При сняг и зимни условия“ Т15 „Работни дни“
Т16 „Неработни дни“ Т17 „Табела с текст“  
Други средства за сигнализиране
С1 „Направляващо стълбче“ С4.1 „Ограничителна табела“ С4.2 „Ограничителна табела“
С6.1 „Табела с направляващи стрелки“ С6.2 „Табела с направляващи стрелки“ С6.3 „Табела с направляващи линии „
С6.4 „Табела с направляващи стрелки“ С7 „Табела с направляваща стрелка“ С14.1 „Светлоотразители“
С14.2 „Светлоотразители“    

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!