8.2 Преминаване през пътен възел и през тунел

Преминаване през пътен възел

Пътен възел наричаме места, на които два или повече пътя се пресичат на различни нива, с възможност за преминаване от единия на другия път.

Когато сменяме пътя в пътен възел сме длъжни да се ориентираме навреме по пътеуказателните табели и да намерим лентата, която ще ни заведе в желаната от нас посока. Ако подминем отбивката, ще се наложи да се движим назад, което не само е опасно, но е и забранено на автомагистрали. Някои пътни възли имат ленти, специално устроени за забавяне или ускоряване. Когато влизаме в новия път, не трябва да забравяме, че с предимство са онези, които вече се движат по него. 

 

Преминаване през тунел

Тунел наричаме изкуствено съоражение, през което подземно или подводно преминава автомобилен път.  Пътният знак, който обозначава тунелите е А38 „Тунел“. Под този знак се поставя табела – Т1, която да ни укаже разстоянието до тунела. В долната част на пътният знак Д9 или с табели Т2 и Т17 може да бъдат указани дължината и името на тунела.

Когато се движим по автомагистрала и приближаваме тунел, трябва да намалим скоростта и да спазваме задължителните ограничения на скоростта, въведени с пътни знаци.  

  • на 500м от входа на тунела, скоростта трябва да се намали от 140 на 100км/ч
  • на 100м, скоростта се намалява от 100 на 70км/ч
  • Максимално допустимата скорост за движение в тунел е 70км/ч. Ограничението се въвежда от знак В26.

 

Когато навлизаме в тунел, трябва да включим късите светлини. Ако дължината на тунела е над 500м, дистанцията между леките автомобили трябва да е равна на разстоянието, изминато за 2 секунди с разрешената скорост за движение. При спиране в тунел с дължина над 500м, дистанцията между автомобилите трябва да е най-малко 5 метра.

При принудително спиране в тунел, ако то не е кратковременно, сме длъжни да изключим двигателя на автомобила.

При движение в тунел се забранява:

  • движението назад
  • обръщането на посоката на движение
  • спирането за престой и паркирането

< 8.1 Преминаване през кръстовище 8.3  ЖП прелез и стеснен участък >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!