3.4 Сигнали подавани от водачите на ППС

Начало » Подготовка за изпита » 3.4 Сигнали подавани от водачите на ППС

Преди да завие, да се включи в движението или да предприеме друга маневра, която е свързана с отклонение на посоката на движение вляво или вдясно, водачът на ППС е длъжен да сигнализира с ясен  и достатъчно продължителен, за да бъде възприет, сигнал.  Този сигнал може да бъде подаден със светлинни пътепоказатели, ако такива не са на лице или не работят – с ръка.

Сигнали, които се подават чрез светлинните пътепоказатели (мигачи):

  • за завой или отклонение надясно
  • за завой или отклонение наляво
  • за спиране – стоп светлините се включват автоматично, с натискането на педала на спирачката
  • за намерение да се паркира или при невъзможност за потегляне – т.нар. „аварийни“ светлини – включване на двата пътепоказателя (мигача). Аварийният сигнал се използва също така при движение с много ниска скорост или за да предупредим останалите участници за опасност на пътя.

При извършване на маневра, сигнала, подаван от пътепоказателите, следва да е включен през цялото време на маневрата, като се прекратява щом тя приключи (когато автомобила отново започне да се движи направо).

Ако сигнала се подава с ръка, той може да бъде прекъснат непосрествено преди стартиране на маневрата.

Сигнали подаваме абсолютно винаги. Без оглед на това дали има други участници в движението към момента на изпълението й.

Ако подадем сигнал за включване в движението, това не ни дава предимство спрямо останалите участници.

ЗДвП забранява употребата на звуков сигнал в населени места, освен в случаите, в които чрез употребата му можем да избегнем ПТП.

В извъннаселени места можем да го използваме като допълнителен сигнал при изпреварване.

Автомобилите за поддръжка и ремонт на пътищата и пътните съоражения използват жълта мигаща или проблясваща светлина, за да предупредят останалите участници на пътя, че поради специфичния си характер, представляват препятствие или опасност за движението.

Когато се движим през нощта, можем да използваме кратковременно включване на дългите светлини, като сигнал към насрещно движещите се да превключат от дълги на къси светлини, тъй като ви заслепяват.

Водачите са длъжни да се съобразят с това и да превключат от дълги на къси при наличие на насрещно движение, при застигане на ППС, както и когато извършват десен завой в условията на ограничена видимост (например на планински пътища).

< 3.3 Пешеходци 4.1 Сигнали на регулировчика >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!