7. Маневри

7.3 Разминаване

7.3 Разминаване

При разминаване, водачите на насрещно движещите се ППС, са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние между ППС-тата. Ако разминаването не...

read more