3.3 Пешеходци

Пешеходците са най-уязвимите участници в движението! Когато станем водачи на автомобили сме длъжни да бъдем внимателни и предпазливи спрямо пешеходците, без значение дали те спазват правилата, установени в Закона. Разбира се, особено внимателни следва да сме спрямо децата, хората с увреждания (в частност слепите, които се движат с червено-бял бастун).

Основните правила, на които трябва да се подчиняват пешеходците са следните:

  • да се съобразят с приближаващите ППС, когато имат намерение да навлезнат в платното за движение;
  • да не удължават излишно времето, за което пресичат пътя;
  • да не преминават ограждения, били те парапети или вериги;
  • да спазват указанията на регулировчиците и/или светлинните сигнали
  • извън населените места, както и в населените по двулентови, двупосочни пътища, когато няма пешеходни пътеки в близост, да спазват горепосочените правила;

Ако, като пешеходец, имате намерение да навлезете в платното за движение, можете да сигнализирате желанието си с ръка, изпъната нагоре или напречно на пътя.

Ако сте водач на ППС и приближавате пешехдна пътека, сте длъжен да пропуснете пешеходците, които са стъпили или преминават по нея. Това може да стане с намаляване на скоростта или спиране.

Когато преминаването бива регулирано от светофар и той даде разрешаващ сигнал, преди да пресече пешеходна пътека, водачът на МПС следва да се съобрази с намиращите се на нея пешеходци.

В случай на ПТП, случило се при пресичане на пешеходна пътека, се счита, че водачът е нарушил правилата за движение, а не пешеходеца.

 

Деца

Ако приближаваме място, на което можем да очакваме появата на деца по пътя или в близост до него, сме длъжни да намалим скоростта или да спрем напълно.

Такива участъци от пътя биват означени от знак А19.

А19. „Деца“

 

При движение на организирана група деца на възраст до 10 години, съществуват правила, които трябва да се спазват.

  • Първото и последното дете са облечени със светлоотразителни жилетки
  • Групата се води от най-малко две лица, навършили 18 години
  • Групата се движи само по тротоара или банкета
  • При пресичане на групата, водача й е длъжен да подаде сигнал с червен флаг, ръка или палка „Стоп“, с което да спре движението
  • Водачите на ППС са длъжни да спрат и да изчакат преминаването на децата

Както споменахме, при приближаване на спрял, спиращ или потеглящ автобус, с опознавателен знак за превоз на организирана група деца, водачите на останалите ППС са длъжни да осигурят необходимата дистанция, да намалят скоростта и при необходимост да спрат напълно.

Поради своята природа, децата са непредвидими. Именно заради това, дори те да се намират на тротоара, водачите на ППС, движещи се по пътя, следва да подхождат с внимание към ситуацията – да намалят скоростта, с която се движат, а при необходимост да приведат автомобила в покой(да спрат напълно).

< 3.2 Опознавателни знаци 3.4 Сигнали подавани от ППС >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!