18. Задължения на водачите при ПТП

Начало » Подготовка за изпита » 18. Задължения на водачите при ПТП
18.1 ПТП

18.1 ПТП

Всяко събитие, възникнало в процеса на движението на пътно транспортно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на ППС, път,...

read more
18.2 Първа помощ при ПТП

18.2 Първа помощ при ПТП

Поради естеството на пътнотранспортните произшествия, които възникват неочаквано и на различни места, е необходимо възможно най-много хора да са...

read more