18.1 ПТП

Всяко събитие, възникнало в процеса на движението на пътно транспортно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на ППС, път, пътно съоръжение или други материални вреди, се нарича Пътнотранспортно произшествиe или ПТП.

От своя страна, всеки, който е пострадал в резултат на ПТП или е допринесъл за настъпването му, чрез своето поведение, се нарича участник в пътнотранспортно произшествие.

Според ЗДвП, при настъпване на ПТП, задължения имат не само участниците в него, но и водачите на МПС, които минават покрай него. 

Водачи, участник в ПТП е длъжен: 

1. Да спре и да установи последиците от произшествието без да създава опасност за движението по пътя

2. Ако има пострадали хора:

 • да уведоми пътната полиция
 • да остане на мястото на произшествието, за да изчака представител на МВР или следствието
 • междувременно да вземе мерки за безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалитеако това не представлява опасност за него
 • да не премества превозното средство, освен ако то не пречи на движението, както и да не променя състоянието му до пристигане на компетентните органи; тази забрана не важи, ако е необходимо да бъдат превозени пострадали при ПТП-то хора до лечебното заведение; ако превозва пострадали, водачът е длъжен да се върне веднага след това на мястото на произшествието;
 • да вземе мерки следите от ПТП-то да се запазят, докато не бъдат фиксирани или описани от компетентните служби
 • да не консумира алкохол до пристигането на компетентните служби

3. При ПТП, вредите от което са само имуществени:

 • да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието
 • когато има съгласие между участниците, относно обстоятелствата, при които е настъпило ПТП-то, превозните средства се преместват, за да не възпрепятстват движението и попълват данните си в двустранен констативен протокол за ПТП-то.
 • когато няма съгласие между участниците, относно обстоятелствата, довели до настъпването на ПТП-то, без да напускат местопроизшествието, уведомяват службите на МВР и изпълняват дадените им указания

 

Всеки участник в ПТП е длъжен при поискване от други участници в движението да дава данни за самоличността си и за задължителната си застраховка „Гражданска отговорност“, а в зависимост от последиците от произшествието – да уведоми собствениците на имуществото, което е увредил.

 

Водач на МПС, който не е участник  в ПТП, е длъжен, при пристане на мястото на произшествието:

 • да вземе мерки за осигуряване на безопасността на движението и да окаже помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за него.
 • ако при произшествието има пострадали хора,да уведоми органите на МВР за настъпването му

При авария с МПС, превозващо опасен товар, е необходимо да се подходи с повишено внимание. Не се приближавайте към автомобила, оставете експертните групи да работят по неутрализиране на проблема. При настъпване на ПТП (или друга авария) с участник МПС, превозващо опасен товар, веднага уведомете органите на МВР и районната администрация. Не забравяйте да съобщите номера на оранжевата табела. Така ще помогнете на отговорните служби да се ориентират за опасността, която може да възникне. На табелата е кодиран видът на превозвания товар.

Стойте на разстояние от всяко аварирало МПС, превозващо опасен товар. При разлив на течности или изпарения бъдете много внимателни, тъй като те могат да предизвикат експлозия или да са токсични.

< 17.3 Контролни точки 18.2 Първа помощ при ПТП >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!