7.2 Завиване наляво, надясно и в обратна посока

Начало » Подготовка за изпита » 7.2 Завиване наляво, надясно и в обратна посока

Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съотвена посока – от лента, предназначена за завиване надясно.

При радиус на завиване на ППС по-голям от радиуса на завоя, завиването може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на завиващото ППС е задължен да пропусне ППС, преминаващи от дясната му страна.

При завиване надясно за навлизане в път с двупосочно движение, водачът на ППС завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на пътното платно по посока на движението.

 

Завиване наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока – от лента, предназначена за завиване наляво.

При извършване на ляв завой, с цел навлизане в път с двупосочно движение, стараем се да навлезем по възможно най-краткия път в дясната част на платното за движение.

При завиване наляво или надясно се съобразяваме с правилата за предимство.

 • Завивайки наляво или надясно сме длъжни да пропуснем пешеходците.
 • Завивайки наляво за навлизане в друг път сме длъжни да пропуснем насрещно движещите се или завиващи надясно ППС. (от същото правило се ръководят помежду си водачите на релсовите ППС)
 • Водач на нерелсово ППС е длъжен да пропусне релсовото независимо от посоката му на движение.
 • Водач на нерелсово ППС, завиващо наляво или надясно за навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне ППС и пешеходци, които се движат по пътя, който той напуска.
 • При излизане от крайпътна теритрия (двор, гараж, предприятие, паркинг, бензиностанция), сме длъжни да пропуснем пешеходците и ППС, които се движат по този път

 

Завиването в обратна посока  се извършва наляво от най-лявата пътна лента по посока на движението, като водачът пропуска насрещно движещите се ППС.

Обръщането на посоката на движение (обратен завой) е забранено:

 • на пешеходна пътека
 • ЖП прелез
 • на мост
 • на надлез
 • в тунел
 • в подлез
 • при ограничена видимост или при намалена видимост под 50м

 

При недостатъчна ширина за завиването в обратна посока, маневрата може да бъде започната и от друга част на платното за движение, като се пропуснат попътно движещите се ППС.

При извършване на завой в обратна посока на кръстовище не се разрешава движение назад!

< 7.1 Включване и излизане от движението 7.3 Разминаване >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!